Reduim-lo a una foto de carnet!

La CUP de Vilanova i la Geltrú presentarà al proper ple del dia 3 de
desembre una moció sobre el retrat de Juan Carlos de Borbón, que
actualment presideix el saló de plens de Vilanova i la Geltrú.
L'objectiu de la moció és que la persona que encarna una institució
antidemocràtica com és la monarquia espanyola deixi de presidir la sala
que acull la màxima representació democràtica dels vilanovins i
vilanovines. Malgrat que la CUP el voldria fora de la la sala, la llei
així ho exigeix, de manera que apostem per reduir el retrat a un

a foto de carnet situada a sobre de la porta del saló.


Des de la Candidatura d’Unitat
Popular de Vilanova i la Geltrú
considerem que la reialesa és una institució totalment desfassada i anacrònica
en la nostra època, ja entrat el segle XXI. Una institució que durant la
història ha justificat el seu poder invocant a la seva procedència divina. El
títol de rei és un títol hereditari, en els diferents països on existeix, que
no té en compte les capacitats de la persona que ocupa aquest lloc, i a més en
l’estat espanyol és un títol totalment masclista com demostra la vigència de la
llei sàlica. A més en el cas de la monarquia espanyola qui ostenta el títol de
rei, ostenta el càrrec amb més poder de tot l’estat, encara que aparentment no
en faci ús, i a més, és qui té la màxima representació de l’estat. La reinstauració
de l’actual monarquia espanyola va ser preparada pel dictador Francisco Franco,
i precisament la persona que ell va designar com al seu màxim hereu i a qui ell
va instruir, Juan Carlos de Borbón, és qui encara actualment ostenta el càrrec
polític més important de l’estat espanyol 33 anys després de la mort del
dictador. La institució
monàrquica, encara que de vegades se’ns intenti fer creure que va ser
ratificada democràticament en el referèndum de la constitució espanyola, això
no és cert, ja que la monarquia es va aprovar juntament amb molts altres punts,
i que en aquells moments va ser la única alternativa que es va oferir a la
dictadura i a la fracció social del moment, amb l’amenaça permanent d’un nou
aixecament militar. Per tant, des de la
CUP considerem que el rei espanyol actual, Juan Carlos de
Borbón, no ha estat escollit mai democràticament, i que per tant, ostenta el
seu càrrec de manera totalment antidemocràtica. Per si això no
fos poc, el rei està per sobre de la resta de ciutadans i per sobre del bé i el
mal, tal i com ens recorda al títol II de la constitució espanyola: El rey es el jefe del estado, símbolo de su
unidad y permanencia. Su persona es inviolable y no está sujeta a
responsabilidad
. També convé
recordar les males experiències que hem tingut el conjunt dels Països Catalans
amb la monarquia borbònica, ja que diferents reis d’aquesta dinastia han estat
els causants d’alguns dels pitjors episodis de la nostra història i de la
pèrdua de les llibertats individuals i col·lectives dels catalans i catalanes,
i sempre han marginat i menyspreat la nostra llengua i la nostra cultura. A més, la
institució monàrquica costa als ciutadans de l’estat espanyol una quantitat de
diners desmesurada. Segons l’article 65.2 de la constitució espanyola: El rey dispone libremente de una cantidad
asignada cada año en los presupuestos generales del estado para la sustentación
de su família y de su casa.
Per tant, aquesta partida és un de les poques
partides de diner públic dels pressupostos generals de l’estat que no
necessiten justificació. Concretament al pressupost del 2007 aquesta partida
era de 8.280.000 € més 5.820.000 € de “recolzament de la gestió administrativa”.
Però aquests diners no són els únics que van a parar a la família reial, ja que
diversos ministeris hi destinen partides dels seus pressupostos, per exemple:
Patrimoni Nacional assumeix el manteniment dels palaus i un parc mòbil de més
de 60 vehicles, Hisenda paga la gasolina de tots aquests vehicles i Assumptes
Exteriors paga tots els viatges a l’exterior de la família reial, per citar
només alguns exemples. En total es calcula que sumant tots els conceptes abans
mencionats, més el manteniment dels 150 funcionaris al seu servei, la monarquia
espanyola costa al voltant de 25 milions d’€. Des de la CUP creiem que vistos tots
aquests arguments, la monarquia és anacrònica, imposada i excessivament cara, i
per tant, creiem que hauria de ser abolida. I és per tot això, que volíem
demanar la retirada de la seva foto de la sala de plens d’aquest ajuntament, ja
que considerem que és totalment contradictòria la presència d’una figura tant
antidemocràtica presidint la principal institució democràtica d’aquesta vila. Tot i que hi ha
molts ajuntaments d’aquest país que han tingut la valentia política de retirar
la fotografia de Juan Carlos de Borbón de la seva sala de plens, l’article 85.2
del Reglament d’Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats
Locals diu textualment: En lugar
preferante del salón de sesiones estará colocada la efigie de S.M. El Rey. És per això que
des del nostre grup municipal, tot i que no ho compartim, podem entendre que
l’alcalde, com a màxim responsable d’aquest ajuntament, no vulgui incomplir el
reglament abans esmentat. Per tot això, proposem a aquest ple, que ja que el
reglament no marca les dimensions mínimes de la fotografia de Juan Carlos de
Borbón, ni en diu la seva posició exacta, se substitueixi la foto actual per
una fotografia de mida de carnet situada sobre la porta d’accés a aquesta sala. Si vols veure la moció, aquí la tens moció_foto_del_rei