Proposta de la CUP de 22 actuacions per promoure la mobilitat a peu, en transport públic i en bicicleta

La CUP ha presentat a l’Ajuntament 22 al·legacions al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vilanova, que el Ple va aprovar el mes de juliol i que va estar en informació pública fins el 26 de setembre.

Tal i com va expressar al Ple, on va votar a favor de l’aprovació inicial del Pla, la CUP reconeix que el plantejament general del Pla és correcte, però creu que es pot millorar per potenciar encara més la mobilitat a peu, en transport públic i en bicicleta.

Entre d’altres coses, la CUP de Vilanova proposa:

  • Pacificar el camí de Sant Gervasi, el carrer Francesc Macià (entre la Rambla Samà i el carrer Josep Coroleu), el carrer Llibertat (entre el carrer Àncora i el carrer Conxita Soler), i la Rambla del Castell (entre el carrer Sitges i l’Avinguda Garraf).
  • Promoure un servei de lloguer de bicicletes a la ciutat.
  • Habilitar tres grans aparcaments segurs i gratuïts per a bicicletes: a l’estació, al mercat del centre i a la façana marítima.
  • Habilitar aparcaments per a bicicletes en tots els aparcaments municipals soterrats.
  • Instar la Generalitat a revisar la zonificació del transport públic, per tal que Vilanova passi a ser zona 3.
  • Racionalitzar les tarifes de la zona blava, fixant una tarifa bàsica per als primers 45 minuts d’aparcament.
  • Impulsar un aparcament multi-vehicle al costat de l’estació, per promoure la intermodalitat.
  • Reduir el trànsit motoritzat a l’Ortoll.
  • Instal·lar punts de recàrrega per a cotxes elèctrics en els aparcaments municipals.

La CUP reconeix que el plantejament general del Pla és correcte, però creu que es pot millorar per potenciar encara més la mobilitat a peu, en transport públic i en bicicleta