Parlem de participació

Avançar cap a un
democràcia més participativa és un dels eixos programàtics de la CUP. El nostre
objectiu en l’àmbit de la participació ciutadana és iniciar un procés de
democratització real de la vida de les persones que viuen a la ciutat, atorgant
a la població el protagonisme que li correspon en els processos de gestió així
com a les institucions municipals. Es tracta, doncs, d’aprofundir en els
processos de construcció de la població con a agents polítics actius i de la
construcció democràtica de la vila. Entenem que la població ha de comptar amb
mecanismes de participació directes per tal d’exercir els seus drets com a
ciutadans i com a poble.Enguany està
previst que s’iniciï la reforma de l’actual Reglament de Participació Ciutadana
(RPC), document que regula els canals de participació municipal dels ciutadans
i ciutadanes, les entitats i les associacions. Ens trobem doncs, en un moment
important pel que fa al futur de la participació ciutadana i la democràcia
directa. És en aquest context que des de la CUP hem volgut plantejar un parell
de jornades per debatre sobre aquest tema, amb experts i amb col·lectius de la
ciutat: 21 de maig TOC (C/Sant Sebastià, 11) 19:00La participació com
a eina de transformacióJoan Subirats (caredràtic de
ciència política de la UAB)Gemma Ubasart (doctora en
ciència política i ex-regidora de l’Altraveu de Castellar del Vallès) 28 de maig TOC (C/Sant Sebastià, 11) 19:00Debat Obert a entitats,
associacions, col·lectius i persones sobre mecanismes de participació i el
futur Reglament de Participació Ciutadana a Vilanova i la Geltrú Us hi esperem!