LA MARCA 'PEIX DE VILANOVA', L´ÚS PÚBLIC D´ESPAIS RELIGIOSOS EN DESÚS I LA TV SENSE FRONTERES AL PLE


La
primera de les propostes en forma de moció que la CUP presenta al ple
d'octubre pretén, a través de la marca comercial "Peix i Marisc de
Vilanova", potenciar el consum local de peix i marisc autòcton, pescat
al nostre port. Des de la CUP creiem que és una petita contribució a la
dinamització de l’activitat pesquera a Vilanova, i una forma de
dignificar el treball i el producte dels pescadors, element central de
la identitat vilanovina. Creiem que una iniciativa d'aquestes
característiques necessita que restaurants, establiments de restauració
en general, peixateries, supermercats i escoles s'hi sumin i hi
col·laborin.La segona proposta va encaminada a arribar a acords amb les confessions
religioses propietàries de bèns immobles infrautilitzats o en desús
(per exemple l'esglèsia dels Josepets, l'Orfeó vilanoví, l'esglèsia de
Sant Sebàstià, etc.) per tal que aquests puguin esdevenir espais
públics pel conjunt de la ciutadania. Creiem que el Casc Antic i el
centre de Vilanova i la Geltrú són zones que necessiten d’espais
públics i, a més, els espais en qüestió gaudeixen d’unes
característiques idònies per encabir tot tipus d’activitats i usos, per
la seva situació, arquitectura, identitat, dimensions, etc. Cal abordar
cada cas amb les seves particularitats, però sempre tenint com a
objectiu sumar per al bé col•lectiu de la ciutat, tot respectant les
activitats que encara s’hi realitzin si és el cas.

La darrera de les nostres propostes tracta de donar suport a la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada al Congrés espanyol
sota el nom de "Televisió Sense Fronteres". Aquesta ILP té per objectiu
la reciprocitat de les emissions de les televisions d'una mateixa
comunitat lingüística, com és el cas dels Països Catalans. La moció,
iniciativa dels promotors de la ILP, vol que l'Ajuntament hi doni
suport i faciliti informació els fulls de signatura a les dependències
municipals pels vilanovins que s'hi vulguin sumar.