La delegada non grata presenta un recurs contra la insubmissió fiscal aprovada pel Ple

La institució colonialista segueix exercint funcions de control sobre les administracions catalanes

El passat ple de 9 de juny d’enguany, a proposta de la CUP es va aprovar una moció d’insubmissió fiscal, sent ja diversos els municipis els que han aprovat la mateixa proposta. 

No som els primers que ens dediquem a la sana pràctica de la desobediència civil. En cap cas, la moció empara l’impagament dels impostos de l’IVA o IRPF sinó que el pagament es fa efectiu a l’Agència Tributària de Catalunya. Entenem des de la CUP de Vilanova i la Geltrú, que es tracta d’una postura totalment legítima i que no inventem res de nou. La desobediència civil en temes fiscals va ser apuntada per Thoreau, qui va negar-se a pagar els impostos als Estats Units per entendre que aquests diners eren invertits en la guerra contra Mèxic i en l’esclavitud en el seu propi país; als anys 80 milers de ciutadans de l’Estat espanyol, així com dels Països Catalans, practicaven la insubmissió fiscal, basada en els mateixos motius: no donar diners als bel•licistes.

Avui dia, apostem també per a què la riquesa generada al nostre País romangui al País; perquè la fórmula del cafè per a tothom no és més que una forma d’espoli; de la colònia, a la metròpoli.

La desobediència consisteix precisament en això, en no concedir al Govern més poder del què els ciutadans estant disposats a concedir-li. En aquest cas, la fórmula proposada és la de fer el pagament a l’Agència Tributària de Catalunya, amb la finalitat que els diners recaptats per la mateixa, siguin invertits al Principat.

A dia d’avui, la subdelegació del govern espanyol a Barcelona, ha iniciat els tràmits administratius corresponents per a formular un recurs contra l’esmentada moció. Subdelegació que és mancada al nostre entendre de cap legitimitat per a realitzar aquesta acció, havent-se aprovat també el 9 de juny, una moció per a la cessació de l’actual delegada del Govern espanyol a Barcelona, María de los Llanos de Luna per haver participat en un acte de promoció de l’odi.

És per això, que entenem que la moció aprovada pel Consistori s’adequa a la legalitat vigent i a més, ve carregada de legitimitat.