La CUP trasllada una proposta al govern per connectar en bicicleta el centre amb la façana marítima

El passat maig de 2012 la CUP ja va presentar una moció -que va ser aprovada per unanimitat- sobre la matèria, però que no s'ha complert. L'obertura d'un període de subvencions de la Diputació en matèria de mobilitat sostenible, ha fet que la CUP reactivi un tema que entén prioritari i que el govern havia aparcat.

La bicicleta és un mitjà de transport no contaminant cada cop més utitlitzat pels vilanovins i vilanovines. Tot i que el seu ús és creixent, creiem que l’Ajuntament no destina prou esforços ni planteja les mesures i infraestructures suficients per continuar fomentant-lo.

Un aspecte estratègic pel que fa l’ús de la bicicleta a la ciutat és la connexió de la xarxa de carrils bici entre les zones de més població i les més freqüentades pels vilanovins/es, ja sigui per motius comercials, laborals, d’oci, etc. Malgrat el nombre molt reduït de carrils bici amb què compta la ciutat, aquesta està mínimament ben connectada en l’eix est-oest mitjançant grans eixos viaris formats per la Ronda Ibèrica, la Rambla Tomàs Ventosa o el Passeig Marítim/ Passeig de Ribes Roges. És en l’eix nord-sud (o mar-muntanya) en el qual la ciutat té un dèficit més important (veure mapa), ja que els carrils existents són inconnexes i els ciclistes solen utilitzar la Rambla Principal o d’altres vies amb els perills i molèsties que això comporta.

La mobilitat a la façana marítima s’ha de contemplar des d’un sentit ampli, des del punt de vista dels vehicles contaminats i els que no, així com dels peatons, el transport públic urbà, el turisme forani, etc. Per això creiem que abordar la mobilitat en aquesta zona de la ciutat implica abordar-la també en aquest sentit. Creiem per tant que la planificació de la mobilitat que ha impulsat el govern mitjançant l’ampliació de la zona blava, contemplant l’arribada de vehicles de la C15, etc. ha d’anar acompanyada per força d’alternatives pels vilanovins que s’hi volen desplaçar en bicicleta. Per moltes raons: perquè fan més agradable la vida a la ciutat, perquè n contaminen, perquè alliberen la façana marítima de més cotxes, per la imatge de ciutat, etc. Cal remarcar també que abordar aquest dèficit és una necessitat per la ciutat des de fa temps, no sols ara que es creu que la densitat del trànsit i l’afluència de vehicles a la zona marítima serà superior. És en aquest sentit que creiem estratègic per la mobilitat de la ciutat vers aquesta zona i per continuar fomentant l’ús de vehicles no contaminants que l’Ajuntament, a través de la regidoria de mobilitat, estudii totes les possibilitats i mesures plantejables i assequibles per a unir d’una forma fàcil, indicativa, útil i accessible en bicicleta la zona marítima de la ciutat amb el centre i els barris més poblats.

PROPOSTES

La CUP plantegem una sèrie d’alternatives per solucionar la demanda de connexions segures, àmplies i centrals, que creiem que són prioritàries a les plantejades al document que se’ns ha facilitat. Posteriorment la regidoria n’hauria de considerar la viabilitat tècnica i econòmica, tenint present però que cal valentia i voluntat per respondre a aquesta necessita. Les propostes són les següents:

* Crear un carril bici a la Rambla Pirelli aprofitant que el pont té prou espai, eliminar aparcaments de vehicles motors en els carrers que hi accedeixen (Rambla Samà des de la Rambla Ventosa) per fer més ampli i àgil el recorregut, etc.

* Contemplar en la futura remodelació del pas sota la via del Carrer Llibertat un carril per bicicletes, així com preveure la seva connexió amb la resta del carrer Llibertat, al nord i al sud, l’estació de ferrocarril i la Rambla del Far.

* Habilitar un carril bici a la Rambla de la Pau (en la zona propera al pas sota la via) mitjançant pintura, una petita barrera física, etc. Si se senyalitza bé pot significar la superació del conflicte entre peatons i bicicletes en aquesta zona.