LA CUP PRESENTA AL·LEGACIONS PER A MILLORAR EL FUTUR REGLAMENT DE L’ESPAI D’EQUITATAl darrer Ple municipal de 5 d’octubre el govern va
portar a aprovació inicial el Reglament de l’Espai d’Equitat. Es tracta de
formalitzar i donar més rang institucional a l’oficina de l‘Ajuntament que
treballa i vetlla per la igualtat de gènere, mitjançant l’elaboració d’un
reglament que disposi les funcions i competències d’aquest Espai d’Equitat. Al
mateix Ple, la CUP va votar favorablement a l’aprovació inicial del document,
avançant que en el termini previst per a la presentació d’al·legacions, la CUP
hi faria aportacions per a la millora del reglament.  Aquestes millores en forma d’al·legacions que
la CUP ha entrat aquesta setmana al registre de l’Ajuntament consisteixen
bàsicament en subratllar la necessitat de transversalitat de les polítiques d
egènere i, per tant, dels àmbits d’actuació d’aquest Espai d’Equitat, alhora
que es demana que en el Reglament s’incloguin els mecanismes oportuns de
participació en l’Espai per tal que aquest sigui permeable a les idees i
preocupacions de l’entorn professional i l’entorn d’usuaris. A més, les
al·legacions també demanen que el Reglament detalli el funcionament i funcions
de l’observatori de l’Espai d’Equitat, entre d’altres qüestions.