La CUP lamenta el tancament de l'Envelat i el Cinema Bosc i demana al govern posar-se les piles

En un sols mes, Vilanova veurà com desapareixen dos equipaments públics que gaudien de força popularitat: l'Envelat i el Cinema Bosc, tancaments que lamentem profundament perquè empobreixen encara més el ja trist panorama cultural d'una ciutat que torna a avançar ràpidament cap a la ciutat dormitori dissenyada fa anys.

ENVELAT

L'Envelat ha estat els darrers set anys una solució provisional a la manca absoluta d'espais amplis per a l'organització d'esdeveniments de mitjà i gran format, principalment reivindicat pel moviment associatiu juvenil durant la ciutat durant anys i anys. El seu tancament aboca altra vegada les associacions, juvenils o no, al desert. La CUP ha defensat des de fa anys la prioritat municipal de construir un espai definitiu per les activitats que acollia fins ara l'Envelat. L'anterior govern es va embarcar en un macroprojecte de 6 milions d'euros que va ser parcialment qüestionat per la CUP, en tant que no veiem viable ni necessària aquella obra faraònica, i temiem que no es dugués a terme, com finalment ha estat. No obstant això, l'anterior goven va aconseguir 1 milió d'euros provinents d'una subvenció PUOSC i 100.000 euros del Ministerio corresponent per al projecte, que es van quedar al calaix. El nou govern ha decidit utilitzar la subvenció PUOSC per obrir el carrer Llibertat al seu pas sota la via, inversió necessària per la ciutat, però que posposa, una vegada més i ja van molts anys, la solució al problema de la manca d'espais per a l'organització d'esdeveniments de mitjà i gran format.

La CUP vol fer conscient al govern de la necessitat, vital per a moltes associacions i, per tant, per a bona part de la vida cultural i juvenil de la ciutat, de fer un esforç extraordinari per reubicar aquest servei mentre es construeix un emplaçament definitiu, que el govern està estudiant, malgrat no tenir gens clares les fonts de finançament que el podrien permetre. Per això la CUP insta el govern a replantejar el mapa d'equipaments de la ciutat per ubicar aquest servei, motor de cultura i moviment. Alhora, la CUP insta les entitats juvenils i culturals de la ciutat a organitzar-se per buscar solucions i no donar per perduda la batalla per aquest espai.

CINEMA BOSC

El tancament de l'únic cinema urbà a la ciutat de Vlanova és un fort revés a l'oferta cultural de la ciutat. La CUP es va alegrar de la seva reobertura en mans municipals el 2009 i ha rebutjat sempre els arguments que des de certs partits s'han utilitzat per fer veure que l'Ajuntament no tenia per què ficar-se en la gestió d'un cinema, adduint que no és competència seva i que generava pèrdues. Les pèrdues del Cinema, quan n'hi han hagut, han estat mínimes, i el benefici col•lectiu per la ciutat, també des de punt de vista de dinamització econòmica i comercial del centre, ha estat notable, sense comptar amb els llocs de treball que es perdran amb el seu tancament.

La CUP lamenta la impossibilitat d'arribar a un acord entre família i Ajuntament, però creu que no s'han estudiat ni negociat a fonts les propostes de gestió privada del cinema que han arribat a l'Ajuntament, o almenys no s'han exposat en comissió informativa, ni per explicar-les ni per argumenar perquè no han reeixit, i per tant, demanarà explicacions al govern al respecte d'aquestes ofertes.