GOVERN I OPOSICIÓ TOMBEN LES MESURES FISCALS REDISTRIBUTIVES PROPOSADES PER LA CUP

La CUP ha estat
el primer grup municipal que ha presentat al·legacions a la proposta del govern
sobre Ordenances Fiscals. El costum instal·lat en la classe política vilanovina
fins enguany de pactar i acordar les ordenances fiscals a porta tancada s'ha
aconseguit trencar enguany amb la presentació a Ple per part de la CUP de 16 al·legacions a les
Ordenances.
Enguany que el tripartit ha decidit congelar populistament la pujada
d'impostos, sense importar qui guanya i qui perd en aquesta crisi provocada per
bancs i immobiliàries, la CUP
ha presentat al·legacions encaminades a aprofundir -en temps de crisis, pobresa
i precarietat- en una fiscalitat més justa amb els més desafavorits,
proposant augments de taxes als que més guanyen: empreses de telefonia mòbil,
bancs, caixes, empreses de treball temporal i immobiliàries. Davant de les
propostes de la CUP,
marcadament progressives, tots els grups, dreta i esquerra, van posar-se
d'acord per rebutjar-les.Mitjançant l'altrament inexplicable rebuig del govern a les al·legacions
de la CUP en
bloc, el govern ha rebutjat oferir la gratuïtat dels equipaments públics a un
col·lectiu de persones en precarietat greu i creixent a la nostra societat com
són els aturats sense subsidi d'atur. Qüestió doblement important per a la CUP, perquè a banda de ser una
mesura de solidaritat envers els més desafavorits, era també una mesura per
posar el govern a comptar aquest col·lectiu i ser partícip d'aquesta realitat,
a quilòmetres lluny dels sous dels regidors al govern. Però també ha rebutjat
altres bonificacions que, tot i reconèixer la seva idoneïtat, han estat
desestimades.