“Animem als grups musicals a organitzar-se i a lluitar per l’autogestió d’un espai per a l’assaig i la creació”

Davant la manca d’espais públics i l’històric dèficit per la vessant de la creació musical, la millor opció passa per l’autogestió d’un espai cedit per l’Ajuntament, tal i com s’ha fet en els darrers anys amb altres col·lectius. Alhora demanem que s’habilitin els bucs d’assaig existents al Centre Cívic del Molí de Vent i es planifiqui el millor possible l’ús dels de l’Escola de Música.

Espais per a la creació musical: una assignatura pendent al municipi

La nostra ciutat és un referent musical a la comarca i al país. Una bona mostra n’és el gran nombre de festivals, concerts i espectacles que s’hi realitzen, així com el gran nombre de grups que recorren bars, sales, concerts i festivals. Tot això és cultura, però també una riquesa que té la nostra ciutat i que sovint no sabem valorar prou, ja que solem centrar-nos tan sols en la formació reglada i l’exhibició -que no resta exempta de problemes i deficiències importants- sense tenir en compte que és la creació el que veritablement genera el neguit i la millora cultural permanent.

Per tal de recollir els fruits d'aquests artistes i la música feta a casa nostra cal dotar de les infraestructures necessàries per als grups de música, assignatura en el qual l’Ajuntament sempre ha suspès. Ha hagut de ser la iniciativa privada la qui permeti unes mínimes condicions per poder assajar, però des del 2013 aquesta via s'ha fet enormement precàriadegut que l’espai Vilabronx va tancar les seves portes. Des de llavors, els grups de música han hagut de tornar a antigues pràctiques com són la utilització d’horts en urbanitzacions allunyades, locals particulars, vells magatzems, galliners, etc. Tot això implica diversos inconvenients, com són la pròpia seguretat del material -molt valuós-, les molèsties al veïnat, l’aïllament o poca coordinació entre els grups de música.

La manca d’espais per a la creació musical és un punt dèbil de l’àmbit cultural a la nostra ciutat des de sempre, i aquest fet impedeix un element vital per la creació com és l’intercanvi d’idees, projectes i propostes. El fet que en un sol o pocs espais es reuneixin gran nombre de grups de música d’estils diversos i formats per gent diversa permet establir lligams i facilitar el sorgiment de noves iniciatives musicals. Si tenim els grups de música repartits per la ciutat, sense un punt de trobada comuna, és impossible establir aquestes sinergies.

Aquesta reivindicació d'espais per a la creació és compartida per membres dels molts grups de música que tenim a la ciutat i, alguns, fins i tot s’han vist obligats a aturar la seva activitat per les dificultats sorgides a l’hora de trobar lloc on assajar amb unes mínimes condicions.

Activar els pocs bucs d’assaig disponibles

Des de la CUP considerem que és evident la necessitat d’habilitar els pocs espais existents preparats per aquest fi, com són els bucs d’assaig al Centre Cívic del Molí de Vent, que des de la seva inauguració l’any 2010 mai han estat utilitzats, i dels bucs de l’Escola de Música Mestre Montserrat, que malgrat estar força ocupats pels propis estudiants, en podem treure més rendiment amb voluntat i coordinació. Aquesta posada en funcionament serviria per oferir una primera resposta a les inquietuds del grups de música de la ciutat, que a dia d’avui no tenen cap opció en condicions per trobar-se, assajar i, en definitiva, per crear.Al nostre parer cal abordar urgentment l’elaboració d’un reglament de funcionament dels bucs municipals disponibles a l’Escola Conservatori de Música Mestre Montserrat i al Centre Cívic del Molí de Vent. I cal fer-ho d’acord amb el col·lectiu de músics interessats i les seves necessitats i demandes.

Malgrat tot, l'activació de 2 bucs d'assaig al Molí de Vent que resten tancats per la manca de voluntat política i incapacitat de trobar fórmules de gestió i funcionament, no soluciona el gruix del problema.

 

La gènesi de la solució: un espai autogestionat cedit per l’Ajuntament

Des de la CUP creiem que paral·lelament a l'activació d'aquests bucs, s'han d'establir converses amb el col·lectiu de músics de la ciutat per trobar una solució global i de llarga durada a la falta d'espais per a la creació. Una solució possible és trobar fórmules com la cessió d'un espai per tal de que el col·lectiu el pugui habilitar i gestionar, tal i com s'ha fet en altres casos com la Casa Bultó, l'Ermita de Sant Joan o els terrenys cedits a diverses ordres religioses, per citar-ne alguns exemples del passat recent.

Instem doncs a l’Ajuntament a cercar espais de titularitat pública disponibles per tal de convertir-los en un espai per a la creació i l’assaig musical. Cal explorar totes les fórmules possibles i consensuades amb el col·lectiu de músics per tal de fer efectiva aquesta cessió i reconversió.És un deute que tenim amb la cultura i pot esdevenir una de les més grans inversions en aquest àmbit tan necessari per construir una societat viva, lliure i amb inquietuds.

Som conscients que és una opció que necessita de la implicació del col·lectiu de músics, a nivell de gestió, d’habilitar l’espai, d’afrontar-ne el cost, etc. Per això animem al col·lectiu a organitzar-se i a bastir una proposta ferma per guanyar un espai d’aquestes característiques que seria un revulsiu per aquest àmbit de la cultura a la ciutat i a la comarca. Trobaran en l’esquerra independentista un aliat incondicional per aconseguir aquest objectiu i esperem que cada dia més vilanovins i vilanovines, entitats, festivals i agents culturals se sumin a la reivindicació i ajudin a fer d’aquest espainecessari una realitat.

Instem doncs a l’Ajuntament a cercar espais de titularitat pública disponibles per tal de convertir-los en un espai per a la creació i l’assaig musical.