La CUP denuncia irregularitats en el procés de contractació del servei de jardineria

A l’abril el govern de CiU va elaborar els nous plecs per licitar el contracte de jardineria per un import de 2,2 milions d’euros l’any i un termini de 4 anys. La CUP teníem sospites que la licitació que es volia tirar endavant era irregular, i vam demanar un informe dels serveis jurídics de l’Ajuntament.

El contracte pretenia licitar el servei de jardineria, d’una banda, i vendre una parcel·la municipal, de l’altra. Tot en la mateixa adjudicació. La parcel·la en qüestió es troba al sector Masia d’en Barreres II, té una superfície de 5.200 metres quadrats i està valorada en 940.000 euros. La intenció de l’Ajuntament era que l’adjudicatari del contracte adquirís la finca per instal·lar-hi, si ho considerava convenient, la seva base d’operacions. Aquesta adquisició no era condició indispensable per atorgar el contracte, però sí que donava punts (40 d’un total de 100) en l’adjudicació.

Tot i aquestes irregularitats, els departaments de secretaria i d’intervenció de l’Ajuntament van elaborar un informe favorable.

El contracte es va portar a ple. La CUP s’hi va oposar perquè seguia sospitant de la regularitat del contracte i pel fet que defensem la municipalització d’aquest servei. No obstant això hi va haver acord dels altres grups municipals i la contractació va tirar endavant.

La CUP va analitzar de nou els plecs amb l’assessorament dels seus serveis jurídics, i va corroborar la irregularitat del procediment. En primer lloc, pel fet que no es pot licitar en un mateix contracte un servei municipal i la venda d’un terreny. En segon terme, perquè la parcel·la que es posava a la venda està inclosa al Patrimoni Municipal del Sòl i de l’Habitatge, i d’acord amb la Llei d’Urbanisme, els ingressos procedents de la venda de parcel·les patrimonials s’han de destinar a conservar, administrar i ampliar aquest patrimoni, i les finques, un cop venudes, només es poden destinar a uns usos concrets, dins dels quals no es troba la instal·lació de serveis de jardineria. I finalment, perquè en la valoració de les ofertes que es presenten a una licitació només es poden tenir en compte aspectes directament relacionats amb el contracte (en aquest cas el de jardineria), i no altres aspectes com acceptar el pagament en espècies a través de l’adquisició d’una parcel·la municipal.

En un escric que la CUP va entrar per registre el 21 de maig s’exposava la sospita que la licitació era irregular i demanàvem que aquest document es fes arribar a la Junta de Contractació Administrativa i que es suspengués l’adjudicació mentre la Junta no es pronunciés.

Paral·lelament, l’Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines, com a part afectada per la licitació, va interposar un recurs a l’Ajuntament contra el plec del contracte.

Això va obligar l’Ajuntament a trametre el recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que va admetre a tràmit el recurs i que actualment està estudiant l’expedient. Mentrestant, el tribunal ha decretat la suspensió cautelar de la contractació. A la comissió infomativa del 7 de setembre, en resposta a una pregunta de la CUP, responsables de l’Ajuntament van afirmar que la licitació era, efectivament, irregular, i que estaven treballant en l’elaboració d’uns nous plecs.

La CUP valora molt negativament els fets ocorreguts, perquè tot i l’evidència que el contracte era irregular, els serveis jurídics de l’Ajuntament van donar-hi el vist-i-plau. El preocupant d’aquest afer és per què ha passat això, i el fet que la Secretaria i la Intervenció de l’Ajuntament no han treballat amb independència. Això posa en qüestió la seva tasca, que és donar validesa legal a les accions que es prenen des del govern.


La CUP seguirà apostant per la municipalització dels serveis municipals, fiscalitzant la feina de les empreses concessionàries i els contractes existents, realitzant propostes constructives per tirar endavant la municipalització i defensant els treballadors municipals per evitar noves privatitzacions com ara la del servei municipal d’aigua, que va aconseguir aturar en la legislatura anterior.

La CUP valora molt negativament els fets ocorreguts. D’una banda, perquè tot i l’evidència que el contracte era irregular, els serveis jurídics de l’Ajuntament van donar-hi el vist-i-plau.