L’Ajuntament es podria estalviar uns 200.000€ amb la municipalització del servei de neteja

La candidatura va presentar dimarts en roda de premsa els seus números sobre la possible municipalització del servei de neteja en dependències municpals que actualment està duent a terme l’empresa Selsa, filial de Fomento de Construcciones y Contratas. Segons aquest estudi si el servei es prestés directament des de l’Ajuntament vilanoví es podria haver mantingut el salari de les treballadores (que s’ha reduït en uns 100€ bruts mensuals) i tot i així representaria un estalvi anual al voltant dels 200.000€. L’estalvi es produiria sobretot perquè s’eliminarien els conceptes de despeses generals, beneficis de l’empresa i l’IVA per un valor total de més de 380.000€.

Tot i que l’estudi que ha fet l’Ajuntament arrel de la moció presentada per la CUP al darrer ple s’afirma que aquesta municipalització suposaria un sobrecost d’uns 350.000€, des de la CUP s’ha criticat que en aquest estudi hi apareixen 70 treballadores, sense comptar amb les d’administració, mentre que la plantilla actual de Selsa és de 60 treballadores, administració inclosa. A més a l’estudi de l’Ajuntament, en comptes mantenir el salari anterior de les treballadores, s’equipara a l’escala salarial actual de l’ajuntament i s’hi afegeix un import d’uns 200.000€ com a costos socials. Des de la CUP estan convençuts que des dels sindicats hi hagués hagut predisposició a negociar una escala salarial pròpia per aquestes treballadores i els costos socials, a canvi de garantir el sous.

Des da la candidatura, també s’havia obert la porta a fer la gestió des d’una empresa municipal, fet que reduiria part dels problemes. Aquesta possibilitat s’havia descartat des del govern perquè s’afirma que llavors s’hauria de pagar l’IVA. Des de la CUP no es veu tan clar aquest fet, i creu que hi ha dubtes raonables sobre si podria estar-ne exempt, i es considera que com a mínim es podria haver fet la consulta a l’interventor municipal.

Per altra banda, el govern també va presentar un informe jurídic on s’estudiava la possible rescissió del contacte amb Selsa on es valora que s’hauria d’indemnitzar l’empresa en uns 500.000€, ja que va entrar en vigor fa tot just unes setmanes i té una vigència de 4 anys.  La CUP creu que segons el text que regeix la contracta l’ajuntament ha d’aprovar qualsevol modificació en el nombre o els sous dels empleats i que per tant podria haver forçat la situació per acabar negociant amb l’empresa. Tot i això, segons la candidatura, el problema principal és que aquest servei ja no hauria d’haver sortit a concurs per la seva gestió de forma privada, fa tot just uns mesos.

Per últim, la CUP lamenta la poca predisposició de l’Ajuntament a estudiar seriosament la municipalització i el poc rigor amb el que s’ha fet l’estudi que es va acordar en el darrer ple, i ha anunciat que farà una proposta per tal de que mig any abans de que s’acabi qualsevol dels convenis actuals dels diferents serveis privatitzats es faci un estudi econòmic seriós sobre la seva possible municipalització, ja sigui directament a través de l’Ajuntament o d’una empresa pública municipal.Convenimodificat SELSA*

EstudiAjuntament

Estudi CUP

Mad'obra directa

1.043.275,42

1.662.189,44*

1.324.880,29*

Altres costos socials

0,00

207.773,68

0,00

Despeses Comunes mad'obra

123.146,47**

0,00

0,00

Materials i consumibles

90.771,33

99.848,46

99.848,46

TOTAL

1.257.193,22

1.969.811,58

1.424.728,75

6,6% Despesa general

74.956,57

0,00

0,00

2,05 Benefici industrial

23.281,97

0,00

0,00

TOTAL ABANS IVA

1.355.431,76

1.969.811,58

1.424.728,75

21% IVA

284.640,67

20.968,18

20.968,18

TOTAL COST

1.640.072,43

1.990.779,76

1.445.696,93

*Es parla de conveni modificat perquè l’Ajuntament ha hagut d’aportar uns 147.000€ respecte al conveni inicial amb Selsa per evitar l’acomiadament de part del personal

**En el cas de SELSA es refereix al personal administratiu que en els estudis de l’Ajuntament s’assumeix amb personal propi i en el cas de la CUP està inclòs en la ma d’obra directa.

Cost

Contracte inicial

1.493.072,43

Contracte inicial+ Aportació Ajuntament

1.640.072,43

Estudi municipalització Ajuntament

1.990.779,76

Estudi municipalització CUP

1.445.696,93

Estalvi de la municipalització

194.375,50