La CUP denuncia l’ús que la resta de partits fan dels càrrecs de confiança


NOTA DE PREMSA  PLE EXTRAORDINARI

2 de Juliol 2007 

La CUP denuncia l’ús que la resta de partits fan dels càrrecs de confiança i renuncia al seu

La candidatura de l’esquerra independentista rebutja que el ple municipal delegui més atribucions a la junta de govern  La CUP considera que el ple del passat dilluns ha estat una mostra més del pacte de silenci existent entre els partits polítics.UP 1.      Figura del càrrecs de confiança. Quan parlem dels càrrecs de confiança, nosaltres volem diferenciar-ne dos tipus: En primer lloc trobem els càrrecs de confiança de l’equip de govern, que cobren gairebé com un regidor al 100% de dedicació. Aquests tres càrrecs assumeixen unes funcions i responsabilitats dintre de l’Ajuntament, de certa importància. Des de la CUP no podem acceptar, que unes persones triades a dit que ni són càrrecs electes ni han passat unes oposicions, ocupin aquest lloc de gran responsabilitat.  En segon lloc, trobem els càrrecs de confiança de l’oposició. La seva funció és bàsicament administrativa. Des de la CUP creiem que és necessària aquesta figura, donada la feina que genera un grup municipal. Però creiem també, que el cost que representa aquest treballador no ha de ser assumit directament per l’Ajuntament. Sinó que s’ha d’assumir de la quantia que rep el grup municipal. És per aquest motiu, que la CUP hem decidit renunciar al nostre càrrec de confiança i assumir nosaltres mateixos el cost que ens pugui generar, aquesta tasca.  2.      Delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern.  Des de la CUP creiem que el Ple de l’Ajuntament, com a únic òrgan on hi són presents la totalitat dels regidors escollits democràticament pel conjunt de la ciutadania, ha de tenir el màxim d’atribucions possibles. D’aquesta manera s’aconsegueix la màxima transparència de les decisions preses des de l’equip de govern i un major control per part de l’oposició de les polítiques i actuacions realitzades des de l’equip de govern, obligant a aquest últim a defensar públicament al Ple les seves decisions.


 


Per tant, la CUP no està d’acord amb les següents delegacions d’atribucions del Ple cap a la Junta de Govern :


 

  • Demanar crèdits superiors al 10% dels pressupost ordinari

  • Contractar o donar concessions superiors als 6 milions d’€

  • Aprovar projectes d’obres i serveis que no estiguin als pressupostos

  • O fins i tot, l’atorgament de medalles i condecoracions


 Tot això sense haver de passar per una votació al Ple Municipal i per tant sense que hi hagi d’haver un debat i un pronunciament de cada grup en aquesta cambra. La CUP no creu que aquestes delegacions, tot i que són plenament legals en el marc actual, siguin pròpies d’una política realment democràtica. Com podem creure que aquest govern potenciarà realment la participació ciutadana, si ni tan sols permet als regidors escollits democràticament fer una feina de control i debat amb el govern pel que fa a decisions que nosaltres creiem importants? 


Si l’excusa per a la realització d’aquestes delegacions ha de ser l’excés de punts a l’ordre del dia als Plens, des de la CUP hem expressat ja varis cops, que no tenim cap inconvenient en que els plens es realitzin quinzenalment.3.      Sous de l’equip de Govern  El cost salarial de l’equip de govern actual s’ha incrementat de mitjana un 21% respecte el cost de l’equip de govern de fa 4 anys. Tenint en compte que l’IPC d’aquests últim 4 anys és d’un 13’5%, l’augment respecte el cost de principis d’aquest 2007 ha estat del 4%. Tenint en compte que a més, l’equip de govern té un regidor menys (i per tant un salari menys) i una regidora és diputada al parlament català i per tant cobrarà com un regidor a l’oposició amb la seva retribució mínima i no com un regidor de l’equip de govern, l’augment encara és més pronunciat. Des de la CUP ens oposem a aquest augment ja que partien d’uns sous prou elevats i a més no entenem que s’apliquin ells mateixos cada quatre anys uns augments a part de l’IPC, que els treballadors i treballadores de Vilanova no hi tenim dret. Donat que en el ple no es van fer públics els sous de l’equip de govern, adjuntem la taula següent Taula de sous: 


CATEGORIA

2003 2007 Augment % a part de l’IPC2006-2007
ALCALDE 50.288 60.000 5,123%
REGIDOR 100% 45.259 52.500 2,204%
REGIDOR 70% - 75% 31.681 39.375 9,506%
REGIDOR 50% 21.038 26.250 9,934%
CÀRREC DE CONFIANÇA 40.614 46.284 0,408%


  A més a més, 4 regidors augmenten el seu sou. Dos regidors/es passen de 70% al 100% de sou i dos regidors/res passen del 50% al 75% de sou.   4.      Informació als grups de l’oposició. Per acabar, volem deixar clar el nostre malestar per assabentar-nos pels mitjans de comunicació, abans que per l’equip de govern, de la informació que s’havia de tractar al darrer ple.  És totalment lícit que els mitjans de comunicació tinguin les seves fonts d’informació per fer arribar al ciutadà tota la informació que els periodistes creuen convenient, (és la seva feina). Però l’equip de govern hauria de procurar de donar la informació a l’oposició abans que surti a la llum pública.  Per això, demanem que a partir d’ara, l’equip de govern treballi amb total transparència, que aquesta sigui real, i no tan sols de paraula, i esperem que en el futur aquest fet no es torni a repetir.