Oferta Alliberats CUP Vilanova

Aquest document presenta l'oferta de contractació de dues persones alliberades per la CUP de Vilanova.