Vilanova dóna suport al Programari Lliure i treballarà per utilitzar-lo progressivament

El Ple també va aprovar la modificació del reglament de l’AMO, entre altres punts

El segon Ple Municipal d’aquest 2014 va tenir diversos punts destacats en l’ordre del dia. A part de les dues mocions d’urgència (sobre la immersió lingüística i contra la detenció d’antifeixistes), la CUP ja havia presentat una moció per demanar que l’Ajuntament estudiï la possibilitat de passar de manera progressiva cap el programari lliure en tot allò relacionat amb les TIC. D’aquesta manera, també en promourà l’ús entre tota la ciutadania donant a conèixer les avantatges que tenen aquest tipus de softwares enfront als més convencionals. El compromís és que es vagi treballant per fer el canvi progressiu a mitjpa termini.

Les Assemblees Municipals Obertes també van ser presents a Ple, i ja es coneix la data de la segona edició. Serà el dissabte 5 d’abril, i aquesta AMO tindrà algunes variacions en comparació amb la primera. Aquestes modificacions del reglament s’han aprovat de forma consenusada per tal de fer molt més eficient l’AMO, i per evitar que la durada de l’acte impedeixi un seguiment adequat. A més, s’intenta que els debats sobre cada proposta no s’eternitzi i s’estableixen uns límits per permetre que totes les propostes tinguin un tracte igual.

La CUP va votar contra l’estudi de detall de la concessió administrativa que afecta la zona de la plaça del Trajo de Garbí. Aquesta concessió s’adapta a la perfecció al que preveu el Pla Espacial del Port, però en cap cas ens convenç, i el propi regidor de la CUP Raimon Ràfols va manifestar la disconformitat de la CUP amb aquest Ple, que es va provar quan encara no teniem representació al Ple. Un dels aspectes que més preocupen és la gestió de l’aparcament, que en cap cas queda clar estarà a càrrec dels concessionats o no. Des de la CUP entenem aquest tema com un dels fonamentals, i per aquests motius no vam donar suport a aquesta proposta.

Finalment, l’últim punt que va portar certa tensió al Ple va ser la moció presentada pel PSC sobre la nova llei de l’avortament. Aquest punt va posar en evidència de nou el PP, que amb un discurs absolutament patriarcal i masclista va situar el centre de decisió sobre el cos en els poders públics, i no pas sobre les dones. El discurs va ser tan lamentable, que fins i tot la regidora del PP no va votar juntament amb el seu grup municipal, i es va abstenir. Així mateix, la regidora d’Unió també es va abstenir. La resta de grups va donar ple suport a la moció.