Valoració de l’Assemblea Nacional Extraordinària de l’11 de gener

A l’Assemblea Nacional celebrada
a Mataró el passat dia 11 es va produir el debat estratègic que la CUP de Vilanova havia sol·licitat,
juntament amb d’altres, fa molt de temps. Nosaltres havíem reclamat que aquest
debat es produís amb caràcter previ a l’organitzatiu (realitzat l’any passat)
per tal d’adaptar l’estructura organitzativa de la CUP a les línies estratègiques que
acordés l’Assemblea Nacional. Malgrat aquest fet, considerem positiva la manera
com es va desenvolupar aquest debat on es van poder confrontar de manera
dinàmica i sosegada les diferents visions que existeixen en una organització
assembleària i plural com la nostra. 


La
CUP de Vilanova va elaborar una de les 4 ponències presentades,
conjuntament amb les CUP de Ribes, Vilafranca, Capellades, Valls, Sallent i
Martorell. Tot i que no va ser la ponència aprovada definitivament valorem molt
positivament el fet que, en la primera votació, va ser la ponència que va
obtenir més suport i que va arribar fins a la darrera votació amb un suport més
que considerable.La principal diferència entre la
nostra ponència i la ponència aprovada, presentada per les CUP de Lleida,
Manresa i Sant Celoni, és que aquesta darrera té en consideració “obrir la
porta a que la CUP concorri
a convocatòries electorals de caràcter supramunicipals arreu dels Països
Catalans, previ anàlisi de conjuntura i amb un debat obert a la militància que
garanteixi el màxim consens”. La CUP
de Vilanova no considerava adequat que es tanqués aquest debat estratègic sense
definir si la CUP no prenia
una posició clara sobre la participació a d’altres eleccions que no siguin les
municipals per tal com entenem que aquest fet condiciona la resta de l’acció
estratègica a desenvolupar en una organització com la nostra en expansió, sí,
però encara amb unes evidents mancances de base social i d’expansió
territorial, a més d’altres consideracions de caire més ideològic.Per aquest motiu nosaltres ens
oposàvem de forma clara a la participació a altres comteses electorals de
moment. La proposta de la ponència guanyadora posposa, al nostre entendre, el
debat d’una de les decisions estratègiques més importants que ha de prendre la CUP en els propers temps. Malgrat aquest
ajornament, el fet que l’única ponència que plantejava obertament la
participació de la CUP a
les eleccions al parlament regional de la
Comunitat Autònoma de Catalunya quedès
descartada a la primera votació i el recolzament que va obtenir la nostra
ponència fa ens plantegem el futur debat, si s’obre, amb optimisme i de manera
positiva.Cal considerar que, malgrat
aquest punt de discrepància, són molts més els punts d’acord entre la ponència
guanyadora i la nostra (i la majoria de ponències presentades), la qual cosa fa
que a partir d’ara totes les CUP ens posem a treballar fermament per consolidar
i expandir el projecte de la unitat popular, augmentant la nostra presència al
carrer, lluitant per reforçar la democràcia participativa i fent dels municipis
el principal motor de la reconstrucció nacional, dinamitzant el teixit
associatiu i l’autoorganització ciutadana, treballant colze a colze amb els
moviments socials, expandint-nos d’una manera equilibrada territorialment,
reforçant la nostra formació i coordinant-nos amb la resta de l’Esquerra
independentista.