Per un nou hospital: fets, no paraules!El passat mes de maig, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Mapa Sanitari, que
planifica els serveis públics en matèria de salut a Catalunya fins el 2015.
Segons aquesta planificació sanitària, Vilanova i la
Geltrú continuarà sense el servei d’hospitalització d’aguts que,
temps enrere, va passar a ser competència de l’Hospital de Sant Camil per una
reorganització sanitària que no va seguir cap tipus de sentit comú. La promesa
electoral del grup socialista de Vilanova, que reivindicava la construcció d’un
nou Hospital General en el període de quatre anys (dotat dels serveis
assistencials de diagnosi i hospitalització, i d’altres equipaments necessaris
per atendre adequadament els ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la
Geltrú i la comarca) no ha estat escoltada pel Govern català.


El Mapa Sanitari a què fem referència també ha
avaluat els serveis públics de salut ja existents: Vilanova i la
Geltrú aplega el 47% de la població de l’àmbit del Garraf, seguida
de Sant Pere de Ribes amb el 20% i Sitges el 17%. La dinàmica demogràfica de la nostra comarca
es caracteritza per un creixement important de població resident, que sembla
ser es mantindrà previsiblement en els propers anys amb una estructura d’edat
de la població força més jove que la del conjunt de Catalunya. Potser sí que la
nostra comarca no és superpoblada, però sembla que no s’ha tingut en compte que
tant Vilanova, Sitges, Cubelles com Cunit (que també forma part del nostre
territori en matèria de salut) veuen augmentada la seva població durant els
mesos de vacances sense que els serveis públics s’incrementin. L’any passat vam
veure com l’Hospital Sant Camil tancava una de les seves plantes durant els
mesos d’estiu perdent 44 llits al veure’s amb problemes a l’hora de contractar
personal d’infermeria per cobrir les vacances dels seus treballadors.
Malauradament, en lloc d’aprofitar aquest tancament per fer una millora
substancial en les seves instal·lacions, les úniques obres que van es dur a
terme van ser el canvi de les finestres de la segona planta. Aquest estiu s’ha
tornat a produir la mateixa situació amb el
tancament de la cinquena planta, atès que les finestres estan fora de normativa
(s’obren totes!). Això sí, aquest cop el nombre de llits per a hospitalització
que s’han perdut ha estat menor.

 

El text aprovat el passat mes de maig tenia en compte
la ubicació dels centres ja existents i pretenia consolidar, a la nostra
ciutat, els dispositius assistencials en el format d’hospital de proximitat,
previst pel 2009, amb una alta capacitat de resolució pel que fa a l’atenció
especialitzada d’aguts, les alternatives a l’hospitalització i el suport a
l’atenció primària. És molt lloable que es vulguin potenciar altres formes
d’atenció hospitalària per tal de disminuir la taxa d’hospitalització que a la
nostra comarca és superior a l’estàndard de referència establerta. De tota
manera, el Mapa Sanitari reconeix que l’actual ubicació de l’hospital d’aguts
presenta dificultats evidents de comunicació i accessibilitat. Així doncs, atès
l’increment demogràfic previst en els propers anys, per què no s’incrementen
més places hospitalàries a la nostra ciutat amb un hospital de nova planta al
qual podéssim accedir-hi a peu? Al cap i a la fi, aquests últims anys s’han dut
a terme a la nostra ciutat inversions que no han generat cap tipus de servei
real i necessari pel conjunt de la ciutadania.

 

Vilanova i la Geltrú, com a ciutat de ciutat de més de 60.000 habitants i capital de comarca,
necessita l’hospital que els socialistes prometien reivindicar davant el Govern
de la Generalitat durant la passada campanya
electoral. L’alcalde Joan Ignasi Elena es va comprometre
públicament per tal d’exigir a la
Generalitat la construcció d’un nou hospital a
l’altra banda de la
Ronda Ibèrica, ben a prop de l’actual Hospital de
Sant Antoni. Igualment, l’alcalde socialista va manifestar que s’implicaria
personalment per fer possible la solució definitiva a una mancança vergonyant.
Sembla, però, que tot això pot canviar amb l’aprovació al ple municipal, el
passat 15 de setembre, del estatuts del Consorci Sanitari del Garraf, que
compta amb la presència dels ajuntaments i els dos hospitals de la comarca amb
una gerència única, i que el gener de 2009 ha d’iniciar la
seva activitat.

 

Des de la CUP de Vilanova i la Geltrú ens hem
mostrat partidaris de la creació del Consorci Santiari del Garraf com un primer
pas per pal·liar la mancança d’un nou hospital al qual els vilanovins i
vilanovines no hi renunciem. Potser així aconseguirem acabar amb un greu
problema estructural de la ciutat. Ho recorden?: Fets, no paraules!.

 

CUP de Vilanova i la Geltrú