Suport al servei de menjadors escolars i la problemática sobre les matricules dels instruments tradicionals al ple de setembre

La CUP presenta dues mocions al ple del proper dilluns 17 de setembre. La primera, que la CUP ja va deixar sobre la taula el passat juliol, gira entorn la problemática als menjadors escolars del municipi. La segona sobre l’especial protección dels instruments populars i tradicionals.

Menjadors escolars

Els menjadors de les escoles de Vilanova fan un servei essencial per aquells pares o tutors que no tenen la possibilitat de fer-se càrrec de la canalla a l’hora de dinar. A més, també fan un servei social per a les famílies més necessitades que tenen aquest servei becat per la Generalitat de Catalunya a través del Consell Comarcal del Garraf.

Durant els darrers mesos les transferències que fa la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal del Garraf, per tal que aquest pagui a les AMPES de les escoles, s’estan endarrerint considerablement. El fet que el CC del Garraf tingui poca capacitat financera està provocant que aquests diners arribin amb mesos de d’endarreriment a les escoles i que per tant siguin les AMPES o les empreses de càtering les que estiguin suportant aquesta demora.

Aquest fet és molt més problemàtic quan són les AMPES les que gestionen directament els menjadors i que per tant són aquestes les que han d’assumir directament el cost dels aliments i els sous de cuiners i monitors. Unes AMPES que no tenen capacitat d’endeutament i a les que s’han arribat a deure fins a cinc mesos de les beques dels menjadors. Aquesta situació ha arribat a portar a alguna de les AMPES de la ciutat a plantejar-se deixar de prestar aquest servei per la incapacitat de finançar-lo.

És per això que la CUP demana que es reconegui la importancia d’ aquest servei, que el ple municipal exigeixi al govern de la Generalitat de Catalunya que es posi al dia en els pagaments de les beques dels menjadors escolars al Consell Comarcal del Garraf i que els pagaments es facin en els terminis establerts i que, mentre això no es compleixi, que sigui  l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qui es faci càrrec dels endarreriments en el pagament de les beques, com a mínim en aquelles escoles on són les AMPES les que gestionen directament tot el servei de menjador, per tal que les AMPES cobrin dins del termini establert i assegurar la continuïtat del servei de menjador a les escoles.

Instruments tradicionals

Des de fa uns anys l'Escola Municipal de Música compta entre la seva oferta instrumental amb una sèrie d'instruments populars i tradicionals, com són la gralla, el sac de gemecs i el flabiol i el tamborí. Es tracta d'instruments musicals que a diferència dels altres no segueixen estudis certificats i reglats, i tenen un ús i una significació social i cultural a la nostra societat i cultura prou diferent de la resta d'instruments.

Malgrat que en l'actualitat l'ensenyament d'aquests instruments s'hagi integrat a l'oferta de l'Escola de Música Municipal, ara Conservatori, cal recordar que l'origen es troba en l’Escola Municipal d'Instruments Tradicionals, l'EMIT, que al seu torn venia a formalitzar un ensenyament que s'impartia abans a l'Agrupació de Balls de Populars i que anteriors governs de Vilanova van voler dignificar, normalitzar i popularitzar a través d'un ens propi com era l'EMIT.

La pujada generalitzada de taxes d'enguany a l'Escola de Música ha passat en alerta els alumnes i professors d'aquests instruments, atès que fins ara gaudien d'una consideració especial que ve a desaparèixer. L'ensenyament d'uns instruments que són abans de tot un benefici cultural per a al ciutat, atès que només tenen com a funció no l'exhibició individual o col•lectiva en diversos formats i auditoris, sinó l'acompanyament de balls populars i actes tradicionals, patrimoni immaterial de tots els i les vilanovines.

És evident que un augment tan considerable de la matrícula (de 0 a 100€) tan quantiosa, a més del preceptiu augment de quota mensual que també han sofert igual que la resta, farà que minvi la xifra ja escueta de 35 alumnes que té ara mateix aquest tipus d'ensenyament musical a la nostra ciutat.

Per tot això, la CUP demana al ple un compromís en la protecció i foment especial de l'ensenyament d'instruments tradicionals i populars a la nostra ciutat, per tal i com representen la pervivència d'una part fonamental del nostre patrimoni cultural i immaterial. La rebaixa substantiva, de mínim un 50%, de la matrícula en aquest ensenyament, per tal de fomentar la inscripció de més alumnes, condició bàsica perquè la ciutat segueixi comptant amb músics d'aquests instruments.