Si al tren orbital ferroviari, però no a qualsevol preu

Després de l’aprovació inicial fa uns mesos del Pla director urbanístic
per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària
(LOF), la setmana passada va finalitzar el termini d’al·legacions a aquesta
aprovació inicial. Aquest document fixa una res
erva de sòl per a la futura
construcció d’aquesta línia ferroviària, i tot i que no fixa clarament el
projecte definitiu, si que marca els traçats que tindrà aquesta línia. Des de
la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú, després d’estudiar el
pla
hem cregut convenient presentar-hi una sèrie d’al·legacions. 


Des de la CUP creiem que la LOF és un projecte positiu però que s’ha de
fer conservant al màxim les poques zones naturals que encara resten a la
comarca i que s’ha de fer un projecte proporcionat defugint de macroprojectes.
El Garraf és una comarca afectada ja per moltes infraestructures i amb una
població molt important que està exercint una pressió molt forta sobre els
diversos espais naturals. És per tot això que des de la CUP: -       
No
creiem que hi hagi d’haver 3 connexions entre l’actual línia C-2 i la LOF. No creiem justificat
que hi hagi d’haver una connexió a la zona de la Platja Llarga – La
Millera – L’ortoll una altra que travessi part de les Roquetes i la zona d’Els
Colls-Miralpeix i una última a l’Est de Sitges. Des de la CUP proposem que es
reconsideri el projecte i que es faci un únic traçat soterrat paral·lel a
alguna de les infraestructures existents. -       
No
volem que es faci un gran nus ferroviari a la zona de la Platja Llarga – La
Millera – L’Ortoll com el que hi ha plantejat al pla, que tallaria totalment la
connexió entre la zona humida de la Platja llarga i el Parc del Foix. Tampoc
entenem que es plantegi un altra nus en una zona natural com Els Colls –
Miralpeix. -       
No
entenem que a part del nus ferroviari, a la zona propera a la Platja Llarga s’hi
faci una gran reserva de sòl per a la construcció d’unes cotxeres i tallers.
Vilanova ja disposa d’uns tallers i cotxeres i creiem que per tant ja
col·labora prou en aquest sentit amb la resta del territori, i en tot cas, si
fossin imprescindibles s’haurien de situar en una zona industrial, però en cap
cas en una zona no urbanitzable com està plantejat. -       
Creiem
que no té sentit, després d’haver aturat la construcció d’habitatges a la Platja Llarga i
l’alt cost que això tindrà per l’Ajuntament de la ciutat, que s’hi facin tant a
prop infraestructures d’aquest tipus que a part de l’impacte directe impediran
la connectivitat amb altres zones naturals, deixant l’espai sense sentit, com
un oasi enmig del desert. -       
No
creiem que vagi en la línia de foment del transport públic que ha de
representar la LOF, l’estació que s’ha platejat a la zona dels Cards de Sant
Pere de Ribes anomenada “Park & Ride”, que consisteix en una estació amb un
gran aparcament al mig del no res. Creiem que el camí a seguir és el foment del
transport públic per enllaçar tots els nuclis de la comarca amb les principals estacions
de tren.-       
Creiem
que abans d’aprovar definitivament aquest pla s’ha de consensuar un projecte de
LOF amb un model de participació exemplar, on la participació no consisteixi en
anar passant processos d’al·legacions a plans molt tècnics. Demanem un debat
real on entre tots decidim la resposta a preguntes tant importants per la
ciutat com ara; què s’ha de fer amb l’actual línia de tren que travessa
Vilanova? S’ha de soterrar? S’ha d’eliminar i fer-la passar més al Nord? S’ha
de mantenir l’estació actual? Quantes estacions creiem que ha de tenir
Vilanova? Quina ha de ser la seva situació? Per tant, a part de les al·legacions que abans hem esmentat la CUP de
Vilanova ha demanat que es paralitzi l’aprovació del pla fins que hi hagi un
projecte clar sobre com ha de ser la LOF i com se solucionen els problemes que
provoca l’actual línia de tren a la ciutat. Creiem que la LOF és un projecte positiu
que pot ajudar a descentralitzar el principat i a millorar la mobilitat entre
comarques properes, però no la podem acceptar a canvi de destruir de forma irreversible
gran part del nostre patrimoni natural.