S’aprova l’impuls definitiu pel banc d’aliments i la celebració de jornades de treball popular a la nostra ciutat

De nou, tornem a presentar una moció d’urgència en suport als treballadors de la piscina

Tot i el vot en contra del govern en el primer punt, la majoria de regidors del Ple Municipal van aprovar que durant el proper mes de setembre es posés en marxa un servei de banc d’aliments que realment pugui garantir una alimentació digna i equilibrada per tots els vilanovins. D’aquesta manera, es va aprovar la moció que la CUP va presentar, i que va ser exposada per un representant de l’Assemblea d’Aturats, alertant de la situació d’emergència que viuen molts famílies de la nostra vila. La situació és tan alarmant que amb només una dada queda tot dit: 571 menors de 16 anys estan en situació de vulnerabilitat alimentària a Vilanova. La moció també demanava que no es posessin impediments a iniciatives autogestionades que tinguessin per objectiu la recollida d’aliments, i que aquestes iniciatives no haguessin de comptar amb el control dels Serveis Socials, un punt que va decaure per la manca de suport al Ple. 

Pel que fa a la celebració de jornades de treball popular, el Ple hi va donar suport, i només el grup municipal del Partit Popular hi va votar en contra. L’organització d’aquestes jornades està prevista com una eina per mantenir la consciència col•lectiva de la ciutadania i per fer partícips els habitants de la vila a l’hora de cuidar-la i mantenir-la en condicions. En cap cas es pretén que aquestes jornades puguin realitzar tasques per les quals ja hi ha treballadors municipals o empreses encarregades, sinó que es volen organitzar per actuacions puntuals en indrets de la ciutat o els seus voltants que no reben l’atenció que es mereixen. Així doncs, Vilanova seguirà l’exemple d’altres viles on aquest model de voluntariat popular és tot un èxit. 

Tal i com va passar en l’anterior Ple, ens vam veure obligats a retirar la moció sobre l’obligatorietat del casc pels ciclistes urbans, per poder donar resposta a les demandes dels treballadors de la piscina municipal. Així doncs, de nou vam presentar una moció d’urgència juntament amb el PSC i ICV on es demanava al govern que garantís que no hi hauria afectacions sobre els treballadors mentre es realitzen les obres de remodelació de la piscina. Aquesta moció es va tornar a presentar després que, tot i el compromís del govern de treballar en aquesta direcció, en les últimes no s’hagin fet passos per resoldre el conflicte. La moció va prosperar amb el suport de tots els grups excepte del govern. 

A part de les mocions presentades per la CUP, el Ple va tractar molts temes i es va allargar fins a les sis hores de durada. Unes hores que van servir per aprovar definitivament el reglament de les Assemblees Municipals Obertes i per concretar la primera pel dia 16 de novembre i per confirmar la municipalització del servei de la grua, que fins ara es feia des de l’empresa VNG Aparcaments. El Ple també va aprovar el nomenament dels Pabordes del 2014, en aquest cas amb l’abstenció del grup municipal de la CUP, pel fet de considerar que tant el propi model organitzatiu de la festa com el d’elecció dels Pabordes no és el més òptim per la nostra ciutat. Un fet que la manca d’implicació de moltes entitats en aquest procés només fa que demostrar-ho. 

De la resta de mocions cal destacar la que demanava el suport a les entitats esportives catalanes i a l’esport amateur davant l’onada d’inspeccions del departament de Treball. Finalment, també cal dir que el Ple va aprovar l’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir amb el vot favorable de la CUP, tot i recordar que en aquest pacte no hi ha pogut ser presents alguns dels col•lectius proposats per la candidatura de l’esquerra independentista, i que també es va donar suport a la cadena humana del proper 11 de setembre. 

Ja a mitjanit es va aixecar la sessió, convocant el proper Ple pel dilluns 9 de setembre

Moció per l'alimentació bàsica i equilibrada per tots els vilanovins

Moció per la celebració de jornades de treball popular

Moció d'urgència pels treballadors de la piscina