Prou remuneracions extraordinàries als secretaris i plusvàlues als desnonats

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha aprovat al Ple de novembre les dues mocions presentades per la CUP. Una demanava l’eliminació dels honoraris extraordinaris dels secretaris de les empreses i organismes autònoms municipals, i l'altra sol·licitava la bonificació de l’impost sobre plusvàlues per a les famílies afectades per un procés de dació en pagament.

Al marge de les funcions que desenvolupa en el propi Ajuntament, el personal de serveis jurídics també té encomanada la tasca d'exercir de secretaris als consells d'administració de les empreses municipals i a les juntes de les societats i organismes autònoms municipals, tasca per la qual reben una remuneració extraordinària, a banda del seu sou com a treballadors públics de la plantilla de l'Ajuntament. Des de la CUP entenem que les mesures d'austeritat i sacrifici pressupostari obligades per l'actual situació de les finances municipals han de basar-se en criteris de justícia social i repartiment de la riquesa, i per això anunciem que en aquests moments no és just que se segueixin pagant remuneracions extraordinàries, que van dels 6.000 als 12.000 euros anuals, a treballadors públics pel fet d'exercir com a tals, atès que com a treballadors públics ja compten amb un salari d'acord amb les hores que dediquen i la vàlua dels seus coneixements, responsabilitat i estudis. L'eliminació d'aquesta doble remuneració podria representar un estalvi d'entre 60.000 i 70.000 euros. Per tot això, el grup municipal de la CUP ha proposat al Ple l'eliminació de les remuneracions extraordinàries que perceben actualment els secretaris de les empreses municipals i organismes autònoms, per tal de destinar aquesta suma a reforçar les polítiques socials.

D'altra banda, el Ple ha aprovat també la proposta de la CUP per a que l’impost sobre plusvàlues per a les famílies afectades per un procés de dació en pagament sigui bonificat. Per tant, les famílies que es vegin incapaces de pagar les quotes de l’hipoteca de les seves vivendes habituals i que hagin d'abandonar la seva vivenda (sense que l'entitat bancària consideri el deute saldat), com a mínim, no hauran de fer front al pagament l’impost municipal sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com “plusvàlua”. Amb la llum verda a aquesta moció, a més, s'instarà el govern de l’Estat espanyol a que modifiqui el Decret Llei 6/2012, per tal que les exempcions afectin a totes les famílies que facin una dació en pagament de la seva vivenda habitual per impossibilitat de fer front a la hipoteca i, s'instarà el govern de la Generalitat a que, mentre no es modifiqui el Decret Llei 6/2012, renunciï al seu tram del 50% de l’IRPF que correspongui a l’impost de l’augment de patrimoni per totes les famílies que facin una dació en pagament de la seva vivenda habitual per impossibilitat de fer front a la hipoteca.