Municipalització de serveis, ajut als menjadors escolars i no a la macrourbanització del Padurell, les mocions de la CUP al ple de març

La Candidatura d'Unitat Popular presenta tres mocions al proper ple de Vilanova i la Geltrú del proper dilluns 4 de març.

Entre les tres mocions hi ha dos temes d'actualitat que requereixen el posicionament i suport urgent d el'Ajuntament, la situació d'emergència dels menjadors escolars i la necessitat de posicionar-nos com a ciutat oberta i públicament en contra de la urbanització de la zona del Padruell. L'altra moció que presenta la candidatura persegueix un objectiu estratègic en la seva manera d'entendre la gestió pública i el control popular sobre les nostres vides, la municipalització progressiva dels serveis municipals externalitzats a grans empreses.

MUNICIPALITZACIÓ

Des de la CUP entenem que els principals servis públics que presta un Ajuntament (neteja edificis públics, recollida de la brossa, neteja viària, etc.) i que cobreixen drets i necessitats bàsiques de la nostra vida en comú, no poden ser objecte de negoci, de recerca de benefici empresarial. És en aquest sentit que, per tal de millorar la qualitat del servei, d'afavorir el control popular i democràtic en la seva gestió i de garantir unes condicions laborals dignes pels seus treballdors, la CUP proposa al ple municipal que s'elaborin estudis objectius, que avaluin els costos i beneficis de prestar aquests serveis des del mateix Ajuntament o empreses públiques. Aquests estudis han de ser públics amb suficient antel·lació per a ser tinguts en compte quan finalitzin els contractes vigents amb totes i cadascuna de les empreses concessionàries d'aquests serveis municipals.

MENJADORS ESCOLARS

La situació d'emergència que pateixen molts menjadors escolars de la ciutat, sobretot aquells que estan gestionats per les mateixes AMPAs, requereixen l'actuació immediata de l'Ajuntament. Davant el retard en els pagaments que les escoles reben de la Generalitat no podem permetre que el servei desapareixi, i és en aquest sentit que la CUP proposa que s'avancin els diners des de l'Ajuntament, per evitar la desaparició d'aquest servei essencial que moltes AMPAs ja tenen veritables dificultats per retenir.

EL PADRUELL

Una de les notícies de l'actualitat política vilanovina en les darreres setmanes ha estat el ressorgiment de l'interés per part del grup immobiliari valencià Adefica sobre els terrens que envolten les Caves Jaume Serra coneguts com el Padruell. La novetat és la postura de la Generalitat al respecte, que veu amb bons ulls la proposta urbanística del grup que contempla un hotel, un camp de golf i un milió de metres quadrats de sostre residencial. Des de la CUP no entenem que la proposta pel creixement econòmic es basi novament amb un sector immobiliari improductiu i especulatiu que ens ha dut on ens ha dut. I a més, fer-ho de la mà d'aquest grup immobiliari i amb uns terrenys vinculats a la família de Rodrigo Rato. Malgrat que el govern s'hi ha posicionat en contra, des de la CUP trobem totalment necessari un posicionament públics dels representants municipals contra aquesta macrourbanització en concret i contra la urbanització de la ciutat per sobre de la variant en general.