Modificar el ROM, avançar cap a la democràcia participativa

La CUP proposa la modificació del R.O.M apostant per la participació ciutadana. La Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú proposa la modificació del R.O.M (Reglament orgànic Municipal) per tal que els ciutadans puguin participar en el dia a dia de les decisions que els afecten.
 A la CUP donem màxima importància a la promoció, recerca i instauració de processos i mitjans de participació de la ciutadania en tot el que afecta el seu entorn i té relació amb la gestió municipal. Considerem que actualment encara són escassos i minsos els projectes de participació ciutadana impulsats des de l’ajuntament, però alhora, i més important que la quantitat, considerem que la qualitat, la localització en l’espai institucional i els temps d’aquests no són els que possibilitaran que la participació serveixi per a la transformació social i el nivell democràtic que guia la CUP en la seva acció política. És per això que proposem:


Modificar el ROM (Reglament Orgànic Municipal): actualment, la participació als plens municipals està regulada per un ROM, fet a mida dels partits polítics tradicionals, que posa traves a la participació als plens. La CUP aposta per obrir els plens a la ciutadania i, en aquest sentit, els Consells ciutadans guanyen protagonisme, podent participar al ple. Des de la CUP proposem que:


- Qualsevol ciutadà, entitat o partit polític podrà realitzar una pregunta al ple adreçada a qualsevol regidor o grup Municipal, presentant la pregunta per escrit amb un aval de 100 signatures de ciutadans.


- Els consells ciutadans podran presentar preguntes i propostes als plens.

- Per tal que aquesta proposta sigui viable en termes temporals, proposem que els plens se celebrin cada 15 dies. A més de la modificació del R.O.M la CUP també aposta per una sèrie de mesures que també estan pensades per promoure la participació ciudadana: Crear els consells ciutadans: aquests òrgans seran actius i realment participatius, i tindran presència al ple municipal podent presentar mocions i formular preguntes. Es crearan i activaran consells de  joventut, medi ambient i urbanisme, entitats, cooperació, immigració i cultura.

Treballar per assolir pressupostos participatius: Des de la CUP considerem que és possible iniciar a la nostra Vila la discussió i execució dels Pressupostos Participatius, adaptant-los a la nostra realitat política i social, amb caràcter decisori i no consultiu d’aquesta participació.

Estem parlant d’una nova concepció de la ciutat. Per tant, parlem de diners i economia, però també d’acció municipal, de planificació, de compartir poder, i sobretot de construcció de consciència de ciutadania i democràcia.
- Crear la figura del regidor de barri  que s’encarregarà de passar comptes davant la població del barri i, per proximitat, faria de corretja de transmissió de les inquietuds, les problemàtiques i els dèficits del barri del que fos regidor.
- Apostar decididament per una “pedagogia de barri”: per a l’èxit de les propostes de participació política cal una inversió pública destinada a crear cultura de barri i interès col·lectiu pels temes que afecten aquest. És per això que, sota el nom de “pedagogia de barri”, la CUP designa una nova manera d’entendre la ciutat territorialment que es basi en el reforç de la identitat de barri, del debat públic i de l’activitat de les entitats a nivell de barri. - Potenciar les Associacions de Veïns: Creiem que és imprescindible la total independència de les AAVV dels poders polítics. És per això que dins del programa de participació i descentralització política que proposa la CUP les associacions de veïns han de ser emmarcades altrament, dotant-les de major autonomia, de major capacitat d’acció, de major representativitat i democràcia i de major incidència en els programes socials, de cultura, d’educació, de comunicació de l’administració, etc. - Convocar consultes populars: sovint en política municipal ens trobem davant de debats polítics polèmics pels quals creiem que hauria d’existir el recurs de la consulta popular vinculant. Des de la CUP creiem que s’hauria de realitzar un mínim d’una consulta popular per legislatura. A banda de les consultes populars, la CUP proposa l’ús amb regularitat, en el temps i en els temes, i transparència de qüestionaris de ciutat i de barri que permetin donar a conèixer, tant als gestors i polítics, com a la resta de la ciutadania, l’opinió de població en determinats aspectes.