L’Auditori ha acabat costant als vilanovins 640.000€ més del que es va pressupostar

La liquidació de l’obra de l’Auditori ha posat de manifest que la construcció d’aquest equipament ha costat gairebé un 11% més del que estava pressupostat i ha pujat fins a 5.725.000€.

Des de la CUP ja vam criticar en el seu moment que s’utilitzessin fons de la llei de barris del Nucli Antic per finançar aquest equipament i que fins i tot s’hagués d’ampliar l’àmbit del Nucli Antic per fer-hi entrar amb calçador aquest equipament i gastar 2,5 milions d’€ en la construcció de l’Auditori en comptes de destinar-los realment a la rehabilitació del barri i a fomentar-hi activitat econòmica. Des de la CUP ja es va qüestionar en aquell moment la necessitat de gastar més de 5 milions d’€ en un equipament cultural que no enteníem com a prioritari per la ciutat. Però des del govern anterior es va decidir aprofitar la llei de barris per finançar la meitat dels 5.081.074 d’€ que havia de costar l’Auditori i per tant aquesta obra havia de costar al voltant dels 2,5 milions d’€ a la ciutat i 2,5 milions d’€ més que sortien de la llei de barris.

Més d’un any després de la seva inauguració ens trobem amb la sorpresa de que segons l’informe de liquidació de l’obra, el cost real ha estat 5.724.783 €. Els motius d’aquesta desviació són varis. Les desviacions es deuen a mancances del projecte executiu, a errors en l’import de les partides del pressupost, a requeriments acústics no previstos, a canvis que s’han realitzat durant l’obra i a requeriments de la regidoria de cultura que no estaven previstos.

A més, també s’ha de tenir en compte que una petita part d’aquest augment es deu a l’increment de l’IVA en part de les factures del 16 al 18%. Per tant, tot i que al final es van fer canvis per mirar de reduir la desviació, com ara canviar el material previst de la façana de coure a zenc, aquesta desviació ha estat molt important, i el cost per l’Ajuntament ha passat dels poc més de 2,5 milions d’€ fins a més de 3,2 milions d’€. Creiem que alguna cosa s’ha fet malament per crear una desviació d’aquesta magnitud i que amb la situació econòmica actual no ens podem permetre sobrecostos en les poques obres públiques que es fan d’aquestes dimensions. A més ens agradaria recordar que si no hagués estat pel crèdit ICO que l’estat va imposar als ajuntament amb condicions duríssimes, no sabem si l’ajuntament de Vilanova hagués estat capaç de pagar aquestes obres, unes obres que es van començar quan la situació econòmica ja era complicada i l’endeutament de l’ajuntament començava a ser preocupant.