L’Ajuntament perd l’oportunitat de municipalitzar un servei

Fa uns dies va finalitzar el procés d’adjudicació del contracte de manteniment de les instal·lacions esportives, resultant guanyadora l’empresa FULTON SERVICIOS INTEGRALES, S.A. La CUP de Vilanova considera que s’ha perdut una nova ocasió de municipalitzar un servei

Durant una de les últimes sessions de la Junta de Govern, l’òrgan executiu que es reuneix setmanalment, abans de les eleccions de maig, el govern convergent va aprovar el plec de prescripcions pel contracte de manteniment de les instal·lacions esportives. En plena campanya electoral, sense marge pels regidors de l’oposició, es va iniciar l’expedient de contractació d’un servei que té les característiques adequades per plantejar-ne la municipalització. Tant pel que fa al nombre de treballadors com per l’absència de maquinària i d’infraestructura, la CUP valora que aquest servei hauria pogut ser absorbit per l’estructura municipal, i per tant lamenta que s’hagi obert el concurs a empreses externes, alhora que denuncia el moment en què es va obrir el concurs, enmig d’un procés electoral.

D’altra banda, l’oferta guanyadora és considerablement més baixa que el pressupost previst per l’Ajuntament. En concret, FULTON SERVICIOS INTEGRALES, S.A. ha guanyat amb un import gairebé 50.000 euros per sota del pressupost inicial, sense comptar l’IVA. Molt per sota de la resta d’ofertes, raó per la qual s’ha fet amb aquest servei. Aquesta rebaixa en el preu fa témer, per una banda, per les condicions laborals dels treballadors que ja desenvolupen aquesta feina, i per l’altra, per la qualitat del servei. La dinàmica de posar per sobre de qualsevol altre criteri l’oferta econòmica comporta un risc que a parer de la CUP l’Ajuntament està passant per alt, com és la reducció en hores, en qualitat i en definitiva en l’estat de les pròpies instal·lacions esportives.

Si bé el govern assegura que existien informes desfavorables pel que fa a la municipalització d’aquest servei, la CUP retreu a l’anterior executiu de Lloveras que iniciés l’expedient en plena campanya, sense esperar que el nou plenari pogués pronunciar-s’hi. La CUP també valora negativament la situació actual dels treballadors, que porten molts anys al servei de manteniment de les instal·lacions esportives de Vilanova, que fins avui no han rebut encara cap comunicat en ferm, ni de l’empresa ni de l’Ajuntament, sobre les condicions del nou contracte. Sense que constés el requisit de mantenir l’antiguitat, el nou contracte derivarà en una pèrdua de fet dels seus drets laborals. L’Ajuntament hauria de vetllar perquè no es vagin empitjorant les condicions els treballadors que subcontracta, igual que ho procura pels contractats directament per la corporació.

Per tots aquests motius, la CUP emplaça l’equip de govern a iniciar el més aviat possible els tràmits perquè quan finalitzi el contracte adjudicat el servei quedi sota el control absolut de l’Ajuntament.

La CUP també valora negativament la situació actual dels treballadors, que porten molts anys al servei de manteniment de les instal·lacions esportives de Vilanova, que fins avui no han rebut encara cap comunicat en ferm, ni de l’empresa ni de l’Ajuntament.