La CUP vota en contra d'un augment d'impostos i taxes destinat íntegrament als bancs

La candidatura independentista entén que una pujada de taxes només està justificada quan serveix per millorar un servei ofert a la ciutadania

Davant l'evidència que aquest augment de taxes respon a la necessitat de recaptar més diners per poder fer front als 2,6 Milions d'euros més que caldrà pagar l'any 2014 en concepte de retorn de deute, la CUP es va oposar a la pujada generalitzada de les taxes per l'any vinent. Entenem que l'augment d'aquestes només seria justificable si repercutís en millores en els serveis que ofereix el consistori a la ciutadania, però que en aquest cas no és així. Només vam donar suport a algunes de les Ordenances Fiscals que considerem justes i que realment són justificades. 

En general, la majoria de taxes es van rebutjar gràcies al vot contrari del PSC, el PP i la CUP, mentre que el govern de CiU va rebre el suport d'ICV en bona part d'aquestes. Els preus de la Companyia d'aigües i dels Aparcaments no es van tractar al Ple, i seran els seus consells d'administració els que els tractaran en els propers dies. Un fet curiós és que per primera vegades s'han votat per separat cadascuna de les taxes, un fet que ha complicat el seguiment del Ple i n'ha fet allargar la seva durada fins gairebé la mitjanit.

Taxa per taxa, quines s'han aprovat i quines s'han rebutjat?

Per una banda s’han aprovat per unanimitat l’ordenança fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació; l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica; l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per actuacions singulars de la Guàrdia urbana; i l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de comprovació del grau d’alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues.

També s’han aprovat l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la immobilització i la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusiva a la via pública, amb els vots a favor de CiU, PSC i ICV i el vot contrari de PP i CUP; l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques amb els vots a favor de CiU, CUP i ICV, el vot en contra del PP i l’abstenció del PSC; l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la intervenció de l’administració, amb els vots a favor de CiU i ICV, l’abstenció de PSC i CUP i el vot en contra del PP; l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, amb els vots a favor de CiU, PSC i CUP i el vot en contra de PP i ICV; l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, amb els vots a favor de CiU, PP i ICV i el vot en contra de PSC i CUP. L’ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis de clavegueram ha quedat sobre la taula, mentre que les de la Companyia d’Aigües i VNG Aparcaments es discutiran en el si dels seus consells d’administració.

Han decaigut a les votacions les propostes del govern de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles amb els vots favorables del govern i en contra de la resta de formacions. També van decaure, amb els vots favorables de CiU i ICV i en contra de PSC, PP i CUP l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització de l’escut del municipi en plaques, patents i altres distintius anàlegs; la de registre i recollida d’animals; la de prestació de serveis de cementiri; la de prestació de serveis de mercats; la de serveis d’atenció a les persones; la d’aprofitaments a l’estació d’autobusos; la d’utilització d’edificis municipals i d’altres instal·lacions; la de prestació de serveis d’inspecció i prevenció sanitària; l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora dels Preus Públics municipals; l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres; la taxa per la intervenció integral de l’Administració municipal en activitats i instal·lacions; la taxa per la recollida d’escombraries; i, finalment, l’ordenança fiscal reguladora dels Preus Públics municipals.

El Ple aprova un nou crèdit ICO d'uns 10 Milions d'euros

Fa unes setmanes el Ple va iniciar els tràmits per demanar un nou crèdit ICO, en aquest cas proper als 10 Milions d'euros. Ahir el Ple va aprovar-lo, acceptant el xantatge que obliga als regidors a donar-hi suport sota risc de que l?Ajuntament quedi intervingut. Les condicions per aquest tipus de crèdits són nefastes, i és l'Estat qui determina quins bancs et deixen els diners, a quin interès ho fan i sense possibilitat de renegociació. Un diners que els bancs rebent d'Europa a l'1%, després els presten a l'administració local a un 6%. Per tot això, la CUP sempre abandonava el Ple quan calia aprovar qüestions similars. Ahir, però va mostrar una posició de força atrevint-se a votar-hi en contra, i en paraules del regidor Marc Font animava als partits a “ser valents i desafiar el poder financer”.