La CUP proposarà al proper ple la creació del Consell Municipal de la Cultura
La missió d’aquest Consell és garantir
la independència i la participació en les polítiques culturals del municipiAl proper ple del dia 6 de juliol la CUP presentarà tres mocions: una per
rebutjar la instal·lació d’una incineradora de residus a la comarca,
concretament dins el municipi de Sitges, a la zona de Vallcarca limítrof al
Parc Natural del Garraf; una altra per demanar la gratuïtat de l’aparcament de
l’Hospital Comarcal de Sant Camil davant la voluntat del Consorci que, un cop
reformat, esdevingui de pagament; i, finalment, una darrera moció que demana la
creació del Consell Municipal de la Cultura al municipi de Vilanova i la
Geltrú, un òrgan que ha de vetllar per garantir la independència i la
participació en les polítiques culturals municipals.A Vilanova i la Geltrú,
la poca visibilització d'una estratègia a llarg termini en l'àmbit de la
cultura és una preocupació cada dia més estesa. En concret, aquesta percepció
de manca de planificació es concreta en un buit pel que fa a programació
cultural estable i de suport a la creació i exhibició cultural. La situació
s'ha agreujat els darrers anys per un seguit d'obres i situacions que han dut
la cultura a Vilanova i la Geltrú fins a un punt crític. És en aquest sentit
que la CUP creu que la cultura és un àmbit estratègic a treballar i en el qual
calen propostes i iniciatives valentes i consensuades. Segons la CUP, cal una
reflexió a fons sobre l'estat de la cultura a Vilanova i la Geltrú que sigui
elaborada pels agents implicats en la producció de la cultura i pugui marcar
certes línies, en forma de recomanacions, que serveixin de base i orientació
per a la concreció de les polítiques públiques en matèria de cultura que es
prenguin a partir d’aquell moment.La
proposta de la CUP pretén que formin part d’aquest Consell persones de
reconeguda trajectòria en el món de la cultura i entitats culturals de la
ciutat, amb veu i vot, així com representants de la regidoria de cultura, amb
veu però sense vot. També en formaran part representants dels grups municipals
i de l’Organisme Autònom de Patrimoni Local Víctor Balaguer.Per
a la CUP, el primer objectiu del Consell hauria de ser la redacció d’un document
base
que contingui una reflexió sobre l'estat de la qüestió de la Cultura a
Vilanova i la Geltrú i apunti unes direccions estratègiques a seguir en forma
de recomanacions. Aquest document base s’ha de caracteritzar per un alt
grau d’obertura i participació, utilitzant amb aquest fi tots aquells
mecanismes i iniciatives de què disposi l’Ajuntament. El document base
ha de servir a l'Ajuntament per elaborar un Pla Estratègic de Cultura, amb el
màxim consens possible entre tots els grups municipals. El Consell farà un
seguiment i avaluació de les polítiques culturals derivades del Pla Estratègic
de Cultura.
Moció Consell Cultura