La CUP presenta els seus principis i accions d’ètica política

Amb aquests compromisos, la CUP referma la seva voluntat transformadora i una clara vocació per la transparència

Limitació de mandats, de sous, no duplicitat de càrrecs, no demanar cap crèdit a entitats financeres, treballar per la màxima transparència en la gestió municipal o actuar d’acord amb els moviments socials són algunes de les accions i principis ètics que la CUP ha practicat des que, fa 8 anys, va obtenir representació a l’Ajuntament. I és amb aquests mateixos principis que la candidatura renova públicament el seu compromís per als propers anys.

Per la CUP de Vilanova i els seus regidores i regidores la representació política és un compromís ciutadà temporal i no un modus vivendi o un mitjà d’enriquiment personal. En l'actual moment de descrèdit de partits i institucions, calen noves actituds i fórmules de participació i representació política, ja que només des de l’honestedat, la informació i la transparència constants es forgen relacions de confiança. Per això, davant les properes eleccions municipals ens reafirmem en el compromís amb els següents principis i accions d'ètica política que han caracteritzat la nostra trajectòria:

 

Limitació de mandats

Els regidors i regidores de la CUP tindran els mandats a l’Ajuntament limitats a un màxim de 8 anys.

Limitació de sous

La retribució́ dels regidors/es en cas d’estar al govern serà d’un màxim de 1.600 euros al mes. A l’oposició, en cas que algun regidor o regidora cobri, el límit serien 650€/mes.

Sense duplicitats

Les persones que representin la CUP no podran tenir duplicitat de càrrecs a les institucions.

Sense càrrecs de confiança

En cas de governar, la CUP no designarà càrrecs de confiança a dit. Les contractacions de llocs de treball es faran sempre mitjançant processos de pública concurrència.

Els moviments socials ens representen

La CUP actuarà en estreta col•laboració amb els moviments socials, de defensa del territori i les lluites populars de Vilanova i la Geltrú.

Independència dels bancs

La CUP mantindrà la seva independència respecte dels grups financers i les elits econòmiques. No se sol•licitarà cap crèdit bancari pel finançament de la candidatura ni per a la campanya electoral. Farem públics els nostres comptes anualment i el cost de la campanya electoral.

Assemblearisme

Les decisions de la CUP es prendran sempre a través d’assemblees obertes, sense direccions ni executives, ni locals ni centrals. L’assemblea local serà plenament sobirana. 

Democràcia directa i transparència

La CUP apostarà per l’establiment de mecanismes per fer efectiva la democràcia directa i la transparència en la gestió municipal.

Consultes vinculants

En el cas de governar, les decisions polítiques que tinguin una afectació important per a la ciutat seran sotmeses a consulta popular vinculant. Des de l’oposició també treballarem perquè així sigui.

Dels municipis cap a la sobirania

La CUP defensarà un municipalisme arrelat al territori com a model per bastir un procés d’alliberament nacional i transformació social que retorni el poder de decisió al poble.