LA CUP ES MOSTRA PREOCUPADA PEL POSSIBLE TRACTE DISCRIMNATORI DE L’AJUNTAMENT VERS ALGUNES ENTITATS
Mitjançant l’entrada per
registre d’una sèrie de preguntes escrites adreçades a l’equip de govern, el
grup municipal de la CUP es mostra preocupada per algunes queixes que ha rebut
per part d’entitats vilanovines que indiquen un tracte discriminatori de
l’Ajuntament envers aquestes. D’una banda, l’Ajuntament va denegar el 3
d’octubre el permís per a la parada que habitualment col·loquen cada dissabte
les entitats animalistes de la vila, al·legant que la Rambla estaria
col·lapsada a banda i banda per parades, quan el mateix dia 3 d’octubre, per
sopresa de les entitats animalistes, la Rambla era buida de parades. La CUP
també pregunta perquè s’ha informat unes entitats i d’altres no de la Fira
d’entitats que cada any s’emmarca en la Fira de Novembre, essent de nou les
entitats animalistes ignorades en el procés d’informació. D’altra banda, la CUP
demana també al govern quin és el criteri pel qual es va assignar la Plaça del
Port per a les activitats que la Casa de Andalucía celebra tradicionalment cada
Festa Major, essent aquest el mateix espai que l’Ajuntament va denegar a
l’organització del Manani Rock al·legant problemes de competències amb Ports de
la Generalitat. Finalment, la CUP també ha demanat al govern, després de la
prohibició del concert del Correllengua a la Plaça de la Vila, quin serà a partir
d’ara el criteri pel qual permetrà o no actes a la Plaça de la Vila en aquella
franja horària.Preguntes de la CUP al Govern