La CUP demana que la Cambra de Comerç abandoni les dependències municipals que ocupa

Al ple d’octubre de l’any 2013 el govern convergent va portar a aprovació un conveni amb la Cambra de Comerç de Barcelona segons el qual l’Ajuntament oferiria un espai en les dependències de promoció econòmica a la Cambra sense cap contraprestació.

Tots els grup municipals van demanar que es fessin alguns canvis en aquest conveni i des de la CUP es va explicar que no volíem que les dependències municipals servissin per encabir-hi entitats privades i vam posar sobre la taula la sospita de que La Cambra volgués un espai gratuït per abandonar les oficines de la seva propietat a la Rambla Principal número 8. Des de la candidatura vam demanar que se’ns garantís que això no seria així i que a canvi, com a mínim, l’ajuntament hauria de poder fer ús d’aquestes oficines de la Cambra situades en un  espai privilegiat de la ciutat.

Finalment el conveni no es va poder aprovar, degut a les reticències de tots els grups de l’oposició, i es va decidir modificar-lo per dur-lo aprovació al ple del novembre. En la següent comissió informativa de l’àrea de promoció econòmica hi va assistir un responsable de la Cambra de Comerç que va assegurar que en cap cas la Cambra pretenia marxar del seu local, ja que això repercutiria en els serveis que oferien.

Finalment el conveni es va aprovar per unanimitat al ple del mes de novembre del 2013 amb alguns canvis. Es va passar de 5 a 2 anys la durada del conveni, que pot ser rescindit en qualsevol moment per una de les parts i s’hi va afegir un punt nou:

“La delegació al Garraf de la Cambra de Comerç, posarà a disposició de l’ajuntament, sempre que sigui possible, les seves dependències de la rambla Principal. L’Ajuntament haurà de sol·licitar-les prèviament, per assegurar-ne la disponibilitat”

Des de la CUP entenem que la Cambra de Comerç de Barcelona ha incomplert de forma flagrant aquest conveni , ja que des de fa setmanes on hi havia la seu de la Cambra a la Rambla Principal hi ha una acadèmia d’idiomes. Per tant, tal i com ens temíem des de la CUP, entenem que aquest conveni era una simple operació perquè la Cambra pogués llogar o vendre el seu local i poder establir-se en dependències municipals a cost zero.

Des de la CUP volem denunciar una vegada més, aquesta utilització a que ens té acostumats el nostre Ajuntament des de l’entrada de CiU al govern, amb la que sovint es confon allò públic amb allò privat. Tal i com ja va passar amb el TOC, quan es van fer fora la majoria d’entitats socials i culturals que hi havia per cedir l’espai a associacions gremials, ara ens trobem que tenim un espai públic ocupat per una entitat privada a canvi de res i que a sobre incompleix els convenis que ha signat i han estat aprovats pel ple. Creiem que el govern va modificar els convenis amb la Cambra de Comerç, però que en cap moment va tenir la intenció d’aprofitar l’ús de l’espai que obtenia a canvi.

Així doncs, entenem que s’ha incomplert el conveni aprovat pel ple de la ciutat i per tant, demanem que s’acabi amb la cessió de l’espai municipal que està ocupant la Cambra de Comerç de Barcelona.

"Tenim un espai públic ocupat per una entitat privada a canvi de res i que a sobre incompleix els convenis que ha signat i han estat aprovats pel ple."