La CUP demana més llibertat i facilitats per als clubs cannàbics

Des de la CUP som partidàries de la legalització com a eina de lluita contra el mercat negre i el narcotràfic. Ens trobem al segle XXI, i tenim les eines  necessàries en sanitat, cultura i educació per garantir un bon ús d'aquestes drogues, o com a mínim un ús molt més controlat que el que proporciona el mercat negre i la clandestinitat.

 

Aquesta setmana la CUP de Vilanova i la Geltrú ha presentat a l’Ajuntament les seves al·legacions a l’ordenança sobre la regulació dels clubs cannàbics que es va aprovar al Ple del mes de juliol.

En aquest ple la CUP hi va votar en contra, per considerar que és una normativa massa restrictiva i moralitzant, i que envaeix el dret d’associació. Tot i així la proposta del govern va ser aprovada amb els vots a favor de tots els grups excepte la CUP i SOM VNG.

L’ordenança es va publicar al diari oficial durant el mes d’agost, i ara es troba en període d’exposició pública.

A l’escrit presentat la CUP recull un total de nou al·legacions. Entre d’altres, proposa:

- Reduir la distància mínima entre els clubs i els equipaments educatius i sanitaris (deixant fora els equipaments esportius), passant dels 250 metres que proposava el govern a 50; aquesta distància es considera suficient per protegir els menors i garantir el dret a la salut, atès que els clubs són locals tancats, amb control d’accés, on només hi poden entrar els socis i que, a més, els socis han de ser majors d’edat

- Eliminar la distància mínima entre clubs de 500 metres que proposa el govern; segons la CUP, aquesta distància no està justificada i coarta el dret fonamental d’associació; la CUP proposa que, si el que es vol és limitar el nombre total de clubs que s’obrin a Vilanova, o evitar-ne l’aglomeració en certes zones, s’estableixi un nombre màxim de clubs per barri, en base a la seva població

- Que no s’estableixi un horari de funcionament dels clubs, més enllà que estiguin tancats des de les 24 a les 8 hores per respectar el descans dels veïns.

- Que es permeti l’accés a majors d’edat que, tot i no ser consumidors habituals de cànnabis, disposin de prescripció mèdica, atès que és una substància que té efectes beneficiosos sobre certes malalties com el càncer o el glaucoma.

- Que es permeti el subministrament de begudes i menjar dins dels clubs, sempre que sigui en els espais on no es permet fumar i que no siguin begudes alcohòliques d’alta graduació, atès que els clubs cannàbics, com qualsevol altra associació, té dret a oferir serveis per finançar-se, i atès que el cànnabis és una substància depressora del sistema nerviós i per tant és recomanable acompanyar-ne el consum de menjar i beure.

Un cop acabat el període d’informació pública, els tècnics i responsables del govern estudiaran les al·legacions rebudes amb l’objectiu de portar el text consolidat de l’ordenança al ple de novembre i que aquesta entri en vigor abans que acabi la moratòria a la concessió de llicències de clubs cannàbics que va aprovar l’ajuntament al novembre de l’any passat.

La CUP hi va votar en contra, per considerar que és una normativa massa restrictiva i moralitzant, i que envaeix el dret d’associació