LA CUP DEMANA LA CONFECCIÓ URGENT D'UN PLA LOCAL DE L'HABITATGE

La bombolla immobiliària i la dinàmica especulativa practicada durant les darreres dècades han generat la proliferació de pisos tancats a les ciutats. Actualment, es desconeix el nombre d'habitatges buits a Vilanova i la Geltrú. Malgrat que l’Ajuntament té dos estudis encarregats per concretar-ne una xifra, els resultats són contradictoris. El primer estudi compta 4.000 habitatges buits l’any 2001 a la ciutat, mentre que el segon,realitzat el 2007, planteja l’existència de 200 pisos deshabitats.
Davant d’aquesta problemàtica, la CUP Vilanova creu que per poder
identificar el nombre real de pisos buits és necessària l’elaboració
d’un reglament que defineixi què es considera un “pis buit amb caràcter
permanent” i, sobretot, que cal la redacció urgent d’un Pla Local de
l’Habitatge. Aquest pla obligatori hauria de concretar les principals
directrius en la política d’habitatge, a curt i mig termini, per
garantir l’accés a l’habitatge a tots els ciutadans.A més de diagnosticar les mancances de la ciutat en aquesta matèria,
aquest dimarts, a l’Espai d’Entitats, la CUP Vilanova ha plantejat
propostes. Tal com va demanar en una moció presentada el mes de
desembre, és imprescindible la realització d’un reglament de
l’habitatge per poder aplicar el recàrrec sobre l’IBI i que, a més,
permetria conèixer d’una manera precisa el nombre d’habitatges buits a
Vilanova. La idea és gravar tots aquells habitatges que estiguin buits
de manera permanent i que no es posin a disposició de la borsa de
lloguer que gestiona l’Ajuntament. Cal tenir en compte que abans de
finals del 2012 tots els habitatges hauran de disposar de
subministrament d’aigua per comptador, la qual cosa permetrà fer un
seguiment  el consum d’aigua.


 


El Ple va desestimar aquesta moció, sense tenir en
compte que la nova llei de l’habitatge planteja el lloguer forçós per a
aquells habitatges que portin més de dos anys buits. La CUP posa com a
exemple el cas de Sant Celoni, municipi en què ja fa més d’un any que
està vigent un reglamentque defineix què és un habitatge desocupat
permanentment i actualment n’està fent el cens.


 


“L’Ajuntament  hauria de fer un pas valent per
potenciar l’habitatge de lloguer a Vilanova”, segons Marc Font, membre
de la CUP. “El desenvolupament d’un Pla Local de l’Habitatge és una
mesura que no soluciona el problema de fons, però ajudaria els
ciutadans a l’hora de trobar habitatge assequible. És millor omplir els
pisos buits que construir nous barris, tal com projecta el govern
local”.