LA CUP DEMANA AL GOVERN QUE INTERCEDEIXI CONTRA LES SANCIONS AL COMITÉ D'EMPRESA DE PRYSMIAN

Mitjançant un prec, el regidor de la CUP de Vilanova i la Geltrú va
demanar al govern que parli amb la direcció de Prysmian perquè retiri
les sancions al Comitè d'Empresa de Prysmian. Les sancions, de dos
mesos de suspensió de sou i feina als delegats sindicals membres del
Comitè d'Empresa i representants democràtics dels i les treballadores
de l'antiga Pirelli, ara Prysmian, han estat imposades per l'empresa
després de saber-se la sentència judicial favorable favorable als
treballadors. Recordem que Prysmian havia denunciat al Comitè d'Empresa
per considerar que la vaga del mes de maig passat, arran de
l'acomiadament de 19 treballadors, que va durar 15 dies i va tenir
moments de tensió, era il·legal, i demanava als membres del Comitè una
multa de més d'1 milió d'euros. Aquesta setmana passada s'ha sabut la
sentència desfavorable a la denúncia de l'empresa, i Prysmian ha
reaccionat amb la imposició de sancions punitives contra els
representants dels treballadors, consistents en la suspensió de sou i
feina durant dos mesos, que ja s'està començant a aplicar per torns.
Per això, al Ple d'ahir dilluns 18 de gener, la Candidatura d'Unitat
Popular va oficialitzar un prec al govern municipal perquè parli amb la
direcció de l'empresa i li demani que retiri les sancions "per mantenir
un mínim de diàleg i respecte amb els treballadors"