La CUP de Vilanova promou les consultes populars vinculants

'Els processos participatius han de ser mecanismes per incidir en la ciutat, no per informar sobre la ciutat”

Vivim en un món en què la majoria de decisions que ens afecten es prenen en l’àmbit privat, on, des de la ciutadania, no podem incidir. Tenint en compte aquesta premissa, cal que des de les institucions es treballi per la democratització de tots els àmbits que sí que podem canviar.

Cal que els processos participatius que es proposen des de l’Ajuntament canviïn radicalment, tant des del punt de vista quantitatiu com, sobretot, qualitatiu, entenent que no són una concessió de la institució sinó un dret elemental. Els processos participatius no han de ser assemblees purament informatives sinó que han de ser un espai que permeti a la ciutadania fer propostes i prendre decisions sobre els temes que l’afecten.

Si volem avançar d’una democràcia representativa a una de participativa (la democràcia directa), és necessari avançar en la reforma del Reglament Orgànic Municipal i el Reglament de Participació Ciutadana, per tal que cadascú pugui exercir el seu dret quan li sembli convenient i no pas quan la institució consideri que pot fer-ho. Els nous reglaments hauran de permetre, per exemple, que les entitats puguin presentar mocions al Ple sense necessitat que un grup municipal hi doni suport prèviament. A més, en el moment de defensar-la, hauran de tenir dret a rèplica i contrarèplica.

Altres propostes de la CUP en aquest sentit són la promoció de consultes populars vinculants (obligatòries en els casos que afectin clarament el futur de la ciutat), l’enfortiment de les assemblees municipals obertes o l’elecció directa del  Defensor de la Ciutadania.

Nova web: més informació, més clara i més accessible

És evident, però, que difícilment hi pot haver participació si no s’incrementa de manera molt important la informació que arriba a la gent. És per això que la CUP proposa renovar completament el web de l’Ajuntament per tal es pugui accedir d’una manera molt més clara i intuïtiva a tota la informació. Com a mostra de transparència, per exemple, en aquest nou web s’hi hauria de poder consultar l’estat del deute municipal actualitzat (què devem, a qui, per què i a quin interès) i els ingressos de la institució per cadascun dels impostos i taxes que paguen els vilanovins i les vilanovines.

Cap a una nova organització municipal més àgil, sostenible i democràtica

Durant els últims anys, s’han produït diversos canvis socials i econòmics que haurien d’haver suposat canvis en l’organització de l’Ajuntament. Malgrat aixo, l’estructura actual és pràcticament idèntica a la que hi havia abans de l’esclat de la bombolla immobiliària. El programa de la CUP preveu mesures per adaptar amb celeritat aquesta estructura, principalment per dotar millor de personal els departaments de Serveis Socials o Participació.

Cal repensar el model de gestió de l’Ajuntament –recordem-ho, una de les principals “empreses” de la ciutat– amb un control exhaustiu de les adjudicacions, amb la fi dels contractes a dit (assessors, gerents…) i deixant de pagar lloguers innecessaris.

Per la democratització dels processos electorals

Les eleccions són el moment principal de participació i de poder de la ciutadania per decidir, ni que sigui de forma indirecta, la política municipal. Des de la CUP defensem que totes les candidatures que es presenten a les eleccions ho puguin fer amb les mateixes oportunitats, independentment de si ara tenen representació o no, sempre que respectin els drets humans i no presentin punts racistes, xenòfobs, masclistes o homòfobs en els seus discursos o programes. Entre d’altres mesures, proposem l’edició d’una publicació municipal per distribuir a totes les cases en què cada candidatura pugui explicar el seu programa en condicions d’igualtat.

Els mitjans de comunicació municipals, una eina al servei de la ciutadania

Els mitjans de comunicació són la finestra a través de la qual ens mostrem al món. Qui i com ens el mostra és determinant per poder tenir percepcions del nostre entorn. Cada vegada més, en els mitjans locals, impera la percepció que, com més visió empresarial i de gestió copiada a l’estil de les grans corporacions, millor. Cal una reflexió crítica sobre la funció dels mitjans locals i comarcals i entendre que són eines fonamentals per a la identitat, els valors culturals i la transformació social. És, per tant, imprescindible estudiar fórmules per donar la veu i la càmera a la ciutadania perquè s’expressi i debati la realitat de la ciutat i de la comarca. Cal, en definitiva, uns mitjans de comunicació municipals al servei de les persones i no de la institució.

Pel que fa als mitjans privats, proposem un replantejament de la política de convenis, subvencions i publicitat, en funció del servei que ofereixen a la ciutadania.

La cooperació internacional, un deure

En els últims anys, els recursos destinats a projectes de cooperació internacional han patit una fortíssima davallada. Les retallades, juntament amb els retards en els pagaments a les ONG, han provocat la suspensió de diversos projectes previstos. Des de la CUP, proposem augmentar progressivament els recursos destinats a programes de Desenvolupament fins a arribar, si més no, als nivells anteriors a l’esclat de la crisi. Treballarem, també, per impulsar la banca ètica per tal d’incentivar l’economia del bé comú i aplicarem, fins on sigui possible, criteris de comerç just a les despeses de l’Ajuntament.