La CUP de Vilanova denuncia l'alt nombre d'irregularitats en els enviaments de multes de trànsit

Les darreres setmanes la CUP ha rebut diverses queixes de ciutadans relatives a les multes de trànsit, que gestiona actualment la Diputació de Barcelona a la nostra ciutat. Els afectats protesten generalment perquè la primera notificació que reben els arriba ja amb recàrrec per retard en el pagament de la multa, o bé amb altres recàrrecs vinculats tots ells amb el que sembla ser un error greu de la Diputació en l'enviament de les notificacions. Els ciutadans en aquest cas es troben indefensos i no saben on recórrer les multes, l'import de les quals els arriba ja per duplicat o triplicat. Sembla ser que la Diputació de Barcelona subcontracta la comunicació administrativa oficial de les multes a una empresa privada de missatgeria, per comptes de fer-ho a Correus, i es renta així les mans de la responsabilitat directa que té sobre les notificacions, la seva tramitació i la seva certificació de recepció.

Al Ple Extraordinari del Defensor de la Ciutadania de Vilanova, celebrat el passat mes de juliol, el mateix síndic vilanoví ja va denunciar aquestes irregularitats per part de la Diputació, però també es va queixar de la manca de competència del Defensor per adreçar-se degudament a la Diputació.

És per tot això que la CUP demana a la ciutadania que es trobi en aquestes situacions que faci arribar les queixes al Defensor de la Ciutadania vilanoví (defensor@vilanova.cat), per tal que siguin recollides i centralitzades. D'altra banda, la CUP insta l'Ajuntament a oferir eines i recursos als demandants perquè puguin recórrer les irrgeularitats davant l'administració competent. Finalment, la CUP demana també al govern que sol•liciti una reunió amb la Diputació per exposar el funcionament deficient del seu sistema de notificacions que està causant més d'una injustícia entre els nostres ciutadans.