La CUP critica que l’Ajuntment dediqui més de 120.000 euros i tot tipus de facilitats a un festival musical d’una empresa privada

A part d'aquesta dedicació econòmica, l'empresa gaudirà de l'exclusivitat per organitzar actes de gran format en aquest espai durant 5 anys

Després d’un any de l’anunci de la celebració d’un festival musical a la Masia d’en Cabanyes per part d’una empresa privada, no ha estat fins aquest 25 d’abril que la regidoria de Cultura i la de Promoció Econòmica han facilitat als grups municipals el conveni a tres bandes entre Ajuntament, Consell Comarcal i empresa organitzadora, que serà debatut al ple municipal d’aquest dilluns 5 de maig. Abans d’aquest fet la CUP ja va presentar un seguit de preguntes per escrit al govern al respecte, que van ser contestades amb poca concreció per part del govern. En el mateix sentit restem a l’espera d’una bateria de preguntes facilitades al Consell Comarcal per tal d’esclarir i posar llums i taquígrafs a tot el que envolta l’esdeveniment i la seva relació amb l’esfera pública.

Segons la proposta de conveni (conveni adjunt) l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dedicarà, en plena crisi i dificultats pressupostàries, més de 120.000 euros públics per la celebració d’un festival musical d’una empresa privada al municipi. Aquests més de 120.000 euros deriven de diferents conceptes: l’aportació directa en concepte de promoció de ciutat (18.800€, quan el govern havia negat cap aportació directa durant la negociació pressupostària), adequació de camins (21.900€), adequació de l’espai (50.000€), obres en una fossa sèptica (28.000€), consergeria dels espais, hores extres de policies i altre personal municipal (22.000€), senyalització de camins (3.600€), instal•lació d’un aparcament de bicicletes (3.300€), adequació de solars municipals per a aparcaments (1.900€), entre d’altres. Més enllà d’aquestes aportacions directes i adequacions de l’espai i exterior, l’Ajuntament facilita tot tipus de material municipal i cedeix gratuïtament els equipaments públics (instal•lacions i recinte) de la Masia d’en Cabanyes, el Molí de Mar i els exteriors del camp municipal de futbol situat a la zona esportiva de la ciutat. El més greu és però l’exclusivitat de l’empresa per utilitzar l’equipament públic de la Masia en Cabanyes per actes culturals de gran format durant els propers 5 anys.

En el conveni s’argumenta el bon tracte del festival degut a la trajectòria i herència del Faraday, un festival organitzat per una entitat sense ànim de lucre, que al nostre entendre no té res a veure amb la situació actual, en la qual qui impulsa el festival és una empresa privada. A més, un dels altres pilars bàsics sobre els quals s’assenten els arguments de dedicar-hi aquests esforços econòmics municipals és la repercussió internacional del festival i, de retruc, la ciutat. Des de la CUP no dubtem que el festival tingui una certa repercussió, però si que la considerem incerta, que a dia d’avui no se sap el volum de gent que atraurà al municipi i que, per tant, no és prou raó de pes perquè l’administració pública hi dediqui tals facilitats i suma econòmica en el context econòmic que vivim. No entenem les queixes del govern a l’hora de denunciar la manca de pressupost per determinades polítiques públiques o inversions a la ciutat i la via pública quan en casos com aquest no s’escatimen recursos.

Trobem que l’aportació econòmica municipal i la resta de facilitats estipulades en el conveni són desproporcionades i un greuge per altres esdeveniments culturals i populars de la ciutat que organitzen entitats sense ànim de lucre o la mateixa administració, com poden ser la Festa Major o el Carnaval, amb molta més participació popular i atracció de visitants i que reben una aportació econòmica molt menor a la que rebrà el festival privat per diferents conceptes