LA CUP ALERTA SOBRE EL CANVI D'USOS EN MASIES SITUADES EN SÒL NO URBANITZABLE

Des de la
Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú volem expressar la nostra
disconformitat amb l’acord del passat ple referent al canvi d’usos en masies
situades en sòl no urbanitzable. Des de la CUP estem d’acord en que s’autoritzin
els usos de restauració i hotelers en aquelles masies que entrin al catàleg de
masies. Entenem que aquest canvi pot generar una certa activitat econòmica i pot
ajudar a conservar aquests edificis donant-los un cert valor afegit. Però
creiem que aquests usos només es poden permetre en masies catalogades. Ara bé,
el canvi d’usos en masies en sòl no urbanitzable que es va aprovar al passat
ple, tot i que va en aquest sentit, no està fet pensat amb el conjunt de masies
de Vilanova, sinó que s’ha aprovat pensant en solucionar la problemàtica del
cas concret de La Figuera, i no pot
ser que de casos concrets se n’extreguin normes.

Si no s’ha fet
pensant en La Figuera, com és que a
part d’autoritzar els usos de restauració i hotelers en les masies que
s’incloguin al catàleg de masies s’hi afegeix un paràgraf on es diu que mentre no
estigui aprovat aquest catàleg es consideraran masies aquelles construccions
que hagin tingut usos agrícoles i tinguin més de 50 anys? Si el catàleg de
masies s’ha de tenir llest abans de final d’any i s’ha d’aprovar a principis
del 2010, segons informa l’equip de govern, per què no ens esperem a tenir-lo
aprovat? Ens hem de creure que hi ha un allau tal de peticions de llicències
que no ens permetin esperar un trimestre per canviar els usos? Quines urgències
tenim per permetre aquests usos si no ho han estat com a mínim des del pla
general del 2001? Què passarà si se li dóna una llicència a una masia que té
més de 50 anys i després no s’inclou al catàleg de masies? O se la inclourà directament
sense tenir en compte criteris objectius?

Tal i com dèiem, creiem que el canvi d’usos és
correcte però censurem les presses i la inclusió de criteris dubtosos a l’hora
de considerar quines masies han de gaudir d’aquest privilegi. Des de la CUP
se’ns acudeixen unes quantes construccions de més de 50 anys que han estat
dedicades a tasques agrícoles i que en cap cas haurien d’entrar al catàleg de
masies, i molt menys haurien de poder ser restaurants o hotels. A més, tot
plegat ens sembla un greuge comparatiu respecte antics propietaris del
restaurant que no van poder aconseguir la llicència municipal. Si s’autoritza
l’ús de restauració a La Figuera que
sigui perquè s’inclou l’edifici al catàleg de masies, no perquè s’accelera el
seu tràmit mitjançant afegits al pla general per poder-ho fer uns pocs mesos
abans.