PER A LA CREACIÓ DE BEQUES PER A L’ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS O SEMINARIS


Des de la Candidatura d’Unitat Popular hem constatat que, en el marc de l’acció municipal endegada per l’equip de govern, hi figuren ben poques estratègies dissenyades per tal que els estudiants i les estudiants vilanovines tinguin accés al coneixement més enllà de l’ensenyament reglat. En aquest sentit, creiem que manca una planificació concreta pel que fa a polítiques encaminades a que els homes i dones de Vilanova i la Geltrú que es dediquen al pensament i a les diverses disciplines vinculades a la ciència, les lletres o la cultura disposin d’oportunitats per intercanviar experiències i adquirir coneixements. Ens referim, en aquest cas, a beques i ajuts destinats a l’assistència a congressos, jornades i seminaris arreu dels Països Catalans.


I reivindiquem la terminologia de Països Catalans perquè lamentem l’absència de contactes entre València, les Illes Balears, la Catalunya Nord i el Principat que afavoreixin la construcció d’un espai polític i cultural comú que va ser real fa uns segles, i que avui pocs habitants reconeixen com a tal. Pensem, tanmateix, en esdeveniments acadèmics de tradició i d’un prestigi provat com la Universitat Catalana d’Estiu (Prada de Conflent), els Premis Octubre (València), la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya o el Seminari Grup Blanquerna (Mallorca). Des del món de la cultura i la recerca local ens interessa promoure debats de mirada ampla sobre la globalitat de la cultura catalana, a partir de totes les sumes que la configuren. Així, creiem que a través de l’acció municipal hem d’estimular que els estudiants universitaris de la nostra ciutat no es trobin aïllats, o poc atents a l’hora d’establir relacions afins entre els ciutadans del propi territori. En el cas del nostre consistori, havent existit tant a nivell comarcal com municipal beques per als Premis Octubre de València, creiem convenient recuperar aquesta línea de treball, eixamplant-la també a d’altres indrets de la geografia dels Països Catalans. Com a element positiu, en el cas de la nostra ciutat, podem referir-nos al Campus Universitari de la Mediterrània, coorganitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Institut Europeu de la Mediterrània i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú com a bon exemple de la importància d’aquests esdeveniments de caire acadèmic. A partir d’aquests tipus d’iniciatives, modestes però profitoses, ajudarem d’una banda a que els nostres estudiants tinguin l’oportunitat d’adquirir coneixements i d’intercanviar opinions, i de l’altra potenciarem que s’interessin per les experiències dels diferents territoris de parla catalana, amb l’objectiu de fer avançar la nostra cultura.

Per això, des de la Candidatura d’Unitat Popular proposem als grups municipals l’adopció dels següents acords:

- Instar a l’equip de govern a potenciar la creació de beques d’assignació paritària que possibilitin la inscripció, l’allotjament, el transport i manutenció dels estudiants a jornades i congressos com els Premis d’Octubre, la Universitat Catalana d’Estiu, el Seminari Grup Blanquerna i la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya.

- Instar a l’equip de govern a que faci les gestions oportunes amb els organitzadors dels esdeveniments referits amb l’objectiu de facilitar la creació d’aquestes beques.
Totes les mocions presentades les pot trobar aqui