Hi ha alternativa a la pujada d’impostos

La CUP de Vilanova presenta una proposta alternativa a l’augment d’impostos del govern. Considera que hi ha marge com per evitar la càrrega de l’increment del deute a les esquenes del poble vilanoví.

Darrera de la modificació de les Ordenances Fiscals (OOFF) per a l’any 2016, s’hi troba un problema greu per a les finances municipals: l’endeutament. Fa temps que la CUP reclama una Auditoria del Deute, aprovada el passat Ple de setembre, per tal d’esclarir quin és l’origen dels gairebé 90 milions d’euros de deute viu que arrossegava l’Ajuntament vilanoví a data 31 de desembre de 2014. El proper any 2016, degut al retorn del deute, les despeses augmenten uns 3 milions i mig d’euros. Amb aquest augment, la partida de la càrrega financera, entre interessos i retorn de capital, puja fins a més d’un 11 per cent del total del pressupost municipal.

La solució que ha trobat el govern sociovergent passa per pujar els impostos, un 10 per cent pel que fa a l’Impost de Béns Immobles i un 5 per cent a nivell general per a la resta de tributs i preus públics. Tot i que amb escales diferents, els rescats bancaris o l’endeutament privat tenen la mateixa fórmula que aquesta “solució”: la transferència de recursos des de les classes populars cap a les entitats bancàries. És a dir, un empobriment de la part de la societat que ho està passant pitjor a costa dels beneficis ingents de la banca, tal i com s’ha fet públic recentment. 

Davant d’aquesta injustícia de base, i admetent les dificultats tant a nivell pressupostari com de tresoreria de l’Ajuntament vilanoví, la CUP de Vilanova ha fet arribar al govern una proposta que consisteix en eliminar o reduir partides que no són prioritàries, tals com els lloguers de locals, despeses d’oficina o publicitàries.  Així mateix, també ha proposat que el cost polític, tant pel que fa a salaris com a subvencions als grups municipals, es redueixi de forma proporcionada, per tal de no perjudicar els grups menors, fins a un cinc per cent. Amb aquestes mesures la CUP calcula que l’Ajuntament es pot estalviar gairebé un 1,2 milions d’euros.

Tanmateix, aquesta proposta és només una manera de sortir del pas a unes circumstàncies excepcionals, i la CUP també ha demanat que es faci un pla a mig llarg termini per tal d’afrontar el problema del deute sense les presses ni la urgència de l’aprovació de les OOFF. També s’han de valorar altres accions, com és ara la recerca d’aliances entre ciutats amb la mateixa problemàtica per tal de reclamar solucions compartides o la pressió a la banca a través de campanyes informatives sobre quines d’elles estan disposades a renegociar els deutes pendents. Caldria, així mateix, replantejar-se un canvi de l’operativa bancària -totes les nòmines, transferències, pagaments i rebuts- per tal que les gestionin altres entitats de banca ètica o cooperativa.

Tot i que amb escales diferents, els rescats bancaris o l’endeutament privat tenen la mateixa fórmula que aquesta “solució”: la transferència de recursos des de les classes populars cap a les entitats bancàries