Finalitza la Comissió d’investigació de l’IMET posant de manifest la contractació a dit i una doble facturació per justificar subvencions

El passat mes de gener, la CUP va rebre resposta a una sèrie de preguntes que havia realitzat al govern municipal sobre la facturació i el sistema de contractació als organisme autònoms municipals La Paperera i IMET, des del 2003, que apuntaven a una possible contractació irregular continuada en aquests organismes.

La CUP va posar immediatament aquesta informació a la fiscalia anticorrupció i a l’oficina antifrau i va presentar una moció al ple de febrer, que es va aprovar per unanimitat, demanant la creació d’una comissió d’investigació.

La comissió d’investigació es va començar a reunir el mateix mes de febrer i ha estat analitzant, bàsicament,  la documentació relacionada amb les 5 empreses que més han facturat a l’IMET i La Parera a partir del 2006 (ja que l’anterior documentació s’havia destruït perquè no és obligatori guardar-la durant més anys).

Avui s’ha presentat per part de la comissió un resum de les conclusions. I des de la CUP en volem fer les següents valoracions:

  1. Tal i com va denunciar la CUP ha quedat demostrat que aquests organismes autònoms s’ha contractat de manera iregular i continuada empreses a dit amb factures superiors als màxims establerts per llei (12.000€ fins a l’abril del 2008 i 18.000€ a partir d’aquesta data).

 

  1. També s’ha fet contractació continuada amb fragmentació de factures inferiors als màxims establerts. En molts casos es feien factures menors de manera que es fragmentaven uns serveis que en la seva totalitat superaven els màxims segons els qual s’hauria d’haver anat a concurs. Per exemple, hi ha convenis de 60.000€ per manteniment on es cobren 5.000€ mensuals. L’import de les factures és menor, però òbviament el cost anual pel mateix concepte supera aquesta xifra el que obliga a fer els concursos.

 

  1. Durant la investigació de la comissió ens hem trobat que a més dels dos primers punts, que són els fets que va denunciar la CUP, més irregularitats en la gestió de la Paperera i l’IMET i encara més greus. Es tracta de duplicitat de factures i convenis per justificar subvencions irregularment, una pràctica que segons sembla era bastant habitual durant el període investigat. Es tractaria de duplicar les factures de certs proveïdors per tal de canviar-ne el concepte i poder justificar subvencions amb factures, el concepte real de les quals no permetria justificar-les. Aquestes entenem que són les irregularitats més greus i les que podrien acabar amb un procediment penal per part de la Fiscalia Anticorrupció. Fins i tot s’han trobat convenis on s’estipula que es facturarà en funció del que necessiti justificar l’organisme en cada moment.

 

  1.  Que de les investigacions creiem que se’n desprèn que la justificació de subvencions mitjançant factures no és un fet absolutament aïllat de la contractació a dit, ja que sembla ser que hi podria haver un entramat de manera que la única manera d’assegurar la continuïtat d’aquest sistema de facturació era seguir contractant certes empreses que ho permetien, ja que si sortia a concurs, podria ser que l’empresa que guanyés el concurs es negués a seguir amb aquest joc.

 

Des de la comissió d’investigació s’ha acordat que l’Ajuntament es personarà com a acusació particular en cas que Fiscalia Anticorrupció tiri endavant la denúncia efectuada per la CUP i que farà públic tot l’expedient de l’investigació (gairebé 200 pàgines) quan la fiscalia resolgui o arxivi el cas. Volem recordar que la físcalia estudia les responsabilitats penals i el fet que decideixi arxivar el cas, no vol dir que no hi hagi responsabilitats administratives o d’altre tipus. Per tant, la comissió ha acordat que s’obrirà de manera immediata un expedient informatiu a aquells treballadors que han dirigit aquest tipus d’actuacions.

Des de la CUP, entenem que s’ha d’expedientar de manera immediata als treballadors responsables de totes aquestes irregularitats i no entendríem que tot aquest modus operandi quedés en no res.

Entenem que aquesta comissió no ha entrat a fons en les responsabilitats polítiques que es podrien derivar d’aquestes il·legalitats. Ens preocupa que realment s’hagi pogut crear tot aquest entramat en una empresa propietat al 100% de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sense que ni els tècnics, ni els polítics responsables n’hagin estat conscients en cap moment. Creiem que si això ha estat realment així, que no ho podem assegurar perquè entenem que la comissió no hi ha pogut entrar prou, però de moment no hi ha cap indici del contrari, hi ha hagut un problema molt gran de control a tots els nivells sobre una empresa que gestiona més de 5M d’€ anuals de diners públics. Per això des de la CUP seguirem demanant que bona part de la gestió que es fa des de l’IMET es retorni a la regidoria corresponent de l’Ajuntament, des d’on hi pot haver un control públic molt més important.