En temps de crisi, el tripartit continua finançant desmesuradament CiU

La política del tripartit sobre retribucions
i aportacions econòmiques als grups municipals és per a tots coneguda però,
malgrat tot, encara ens depara sorpreses.En Junta de Govern Local (JGL) de 10 de juliol de 2007 s’assignaven
les quantitats econòmiques als diferents grups municipals, concretades de la
següent manera:GRUP
Import mensual
PSC-PSOE
3.939,19 €
CiU
3.668,41 €
ICV-EA
1.773,36 €
PP
1.773,36 €
ERC
1.502,56 €
CUP
1.502,56 €
Aquestes xifres resulten d’una part
fixa per grup municipal (1.231,82€) i una variable (270,74€ per regidor). En la
mateixa JGL s’aprovaren les aportacions extraordinàries de 6.000€ per regidor, que
la CUP no va acceptar. En aquell moment se’ns va dir que era una aportació per
a la posada en marxa dels grups municipals de cara a l’inici de legislatura.
Sobta que la CUP sigui l’únic grup municipal que s’havia de posar en marxa i hi
renunciès.


A la JGL de 22 gener de 2008 les coses canviarien i agreujarien encara
més la sensació dels ciutadans de descrèdit vers la classe política i les
dinàmiques poc democràtiques dels partits poderosos. S’aprovà una aportació
econòmica anual al grup municipal de Convergència i Unió de, ni més ni menys, 39.750€, és a dir, 3.312,5€ al mes. I
això sense comptar amb els 3.741,77€ que ja li pertoquen mensualment com a grup
municipal, actualitzats amb l’IPC (2%). Aquesta aportació que fa que CiU cobri
mensualment 7.054,77€ és justificada textualment pel tripartit com “una dotació especial com a primera força
política de l’oposició en aquest Ajuntament, per tal que pugui consolidar una
estructura de suport adient que li permeti l’exercici de les tasques municipals”.
Actualitzant les dades, al 2008 les quantitats econòmiques assignades als grups
quedaven de la següent manera:GRUP
Import mensual
PSC-PSOE
4.017,97 €
CiU
7.054,27 €
ICV-EA
1.808,82 €
PP
1.808,82 €
ERC
1.532,61 €
CUP
1.532,61 €
Així doncs, des de 2008 CiU esdevé,
directament i per acord de govern, el grup municipal més ben retribuït, fins i
tot més que no pas el propi PSOE.   Comptant les aportacions durant el
2007 i el 2008 i tenint en compte els ingressos extraordinaris de 6.000€ per
regidor de cada grup municipal, les aportacions vers els grups municipals fins
aquest 2009 han estat les següents:GRUP
Import
directe* als grups des d’inici de la legislatura (2007-2008)
PSC-PSOE
131.850,78€
CiU
160.661,70 €
ICV-EA
44.346,00
PP
44.346,00
ERC
33.406,68
CUP
27.406,68
* sense comptar càrrecs de confiança
ni regidorsArribem doncs a l’any 2009 amb un
finançament desmesurat del propi govern cap a CiU. El context de crisi fa que
el govern decideixi retallar les quantitats econòmiques assignades als grups.
Així doncs, per acord de JGL de 27 de
gener de 200
9, el govern retalla les aportacions però, sorprenentment, CiU
continua amb l’aportació especial que el manté com a grup més remunerat:GRUP
Import mensual
PSC-PSOE
3.330,00 €
CiU
5.413,30 €
ICV-EA
1.570,00 €
PP
1.570,00 €
ERC
1.350,00 €
CUP
1.350,00 €
Des de la CUP creiem que s’ha
d’acabar amb aquest tracte de favor a CiU i suport entre els partits poderosos.
Aquestes dinàmiques no afavoreixen gens la recuperació de la confiança amb la
classe política que aquests mateixos partits pregonen. Aquest fet demostra, un
cop més, el frau permanent vers els ciutadans practicat pels partits dominants.
Ara bé, des de l’òptica plenària i municipal sorgeixen diverses preguntes sense
resposta clara: els fruits d’aquest finançament a CiU broten en forma d’acord
als pressupostos, ordenances fiscals, ARE, Cap de Creu? Sense dubte ens trobem
davant d’unes dinàmiques poc clares i sospitoses que cal denunciar. Dades publicades a:Junta Govern Local 10 juliol 2007: http://www.vilanova.cat/doc/doc_15424874_1.pdf (pàg.4)Junta Govern Local 22 gener 2008: http://www.vilanova.cat/doc/doc_29741539_1.pdf
(pàg.8)Junta Govern Local 27 gener 2009: http://www.vilanova.cat/doc/doc_15563045_1.pdf
(pàg.11) Març de 2009  CUP Vilanova
i la Geltrú