El Catòlic acull un acte sobre la crisi a les fàbriques vilanovines, organitzat per la CUP
La Candidatura d'Unitat
Popular de Vilanova i la Geltrú va
organitzar el passat dissabte 7 de març al Círcol Catòlic un acte
públic sobre la crisi a les fàbriques vilanovines. Mës concretament, s'hi va
convidar a parlar els comitès d'empresa de MAHLE i Componentes Vilanova, dues
fàbriques vilanovines afectades per Expedients de Regulació d'Empresa. Sota el
títol "Crisi, qui la paga?" una quarantena de persones van escoltar
les intervencions dels representants sindicals. Especialment preocupant i
vergonyosa és la situació de Mahle, on les negociacions estan essent tenses.

Les intervencions van ser seguides d'un debat obert on els assistents,
moderats per Òscar Mendoza com a integrant de la CUP, van mostrar la preocupació per la
desmobilització ciutadana davant de la crisi, l’enèsima fallida del sistema
capitalista que hauran de pagar altra vegada els mateixos -els treballadors i
les classes més empobrides de la societat- i la creixent bossa d'exclusió
social i pobresa que s'està generant arran de la crisi. Més incisives van
ser les intervencions que van apuntar a la falta de vergonya dels governs
d'esquerres de la comarca del Garraf, que enmig de la crisi segueixen cobrant
sous desorbitats i finançant l'oposició com si fos una regidoria més. Finalment,
des del públic es van llançar propostes entorn a la constitució d'una
coordinadora comarcal de col·lectius, candidatures i sindicats d'esquerres per
mobilitzar la ciutadania i denunciar els culpables de la crisi i els seus
còmplices: els bancs i el govern.