CUP: una aposta per la transparència


Un dels compromisos adquirits per la Candidatura d’Unitat Popular en aconseguir representativitat municipal a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú fou fer de la transparència i de la difusió informativa una eina prioritària a l’hora d’apropar la vida política als ciutadans i ciutadanes de la nostra vila. Sovint, l’opacitat informativa a la qual ens referim accentua encara més la indiferència de molts ciutadans pels afers polítics fins a límits exponencials i degrada la qualitat democràtica de qualsevol institució pública. Per aquest motiu, des de la CUP hem decidit traslladar regularment a l’opinió pública les propostes més significatives suggerides pel nostre grup polític en les successives comissions polítiques municipals.         A tall d’exemple, a la Comissió Informativa de “Cohesió Social i Identitat”, el nostre grup ha expressat la seva protesta pel menysteniment de la llengua catalana a les instal·lacions municipals del Parc Esportiu del Garraf. Concretament, hem comprovat com la immensa majoria de classes al gimnàs d’aquest centre esportiu són impartides en llengua castellana. De fet, el Reglament per l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovat l’any 1991 i que hauria de merèixer una reflexió política que emmarqués una reforma necessària en un futur imminent, empara l’ús del català com a llengua vehicular a les instal·lacions municipals. El Parc Esportiu del Garraf està gestionat a parts iguals per l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Federació Catalana de Bàsquet i el Club Esportiu Vilanova, a propòsit d’un conveni signat l’1 d’agost de 2002 i que no fa cap referència explícita a l’ús de la llengua catalana a aquesta instal·lació esportiva vilanovina, malgrat que en aquest cas, l’administració municipal tindria una capacitat decisòria unilateral i definitiva a l’hora de dirimir i regular l’ús del català en aquest complex esportiu.Un altre dels aspectes suggerits per la CUP a les sessions informatives de Cohesió Social i Identitat ha estat la redefinició de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú. Abans que s’endegués la darrera edició, la CUP va convidar tots els grups polítics municipals a la reflexió sobre el model de futur d’una Fira de Novembre que s’allunyés del sentit consumista de la fira entesa com un aparador publicitari i es transformés en un esdeveniment informatiu, pedagògic i cultural obert a la innovació tecnològica i sostenible des de qualsevol lloc del món sense descuidar les aportacions de la ciutat, de la vegueria i del país ni que oblidés la presència –que entenem preferencial– del teixit associatiu de la ciutat i d’abast català. En definitiva, creiem que la Fira de Novembre vilanovina hauria de posseir un tret distintiu que l’allunyés de la banalitat i de l’especulació per tal que es diferenciés per mèrits propis d’altres fires comercials organitzades arreu del territori català.En una altra Comissió Informativa, Serveis a la Ciutat, la Candidatura d’Unitat Popular ha denunciat l’ocupació repetida de la Plaça dels Cotxes per vehicles de tot tipus, seguint la tònica recurrent produïda coincidint amb l’antiga ubicació de la comissaria del Cos Nacional de Policia. Des de la CUP, hem reclamat la col·locació de pilones que en limitin l’accés indiscriminat, i apostem per la regulació de l’estacionament a la Plaça dels Cotxes coincidint amb els horaris habituals de càrrega i descàrrega dels proveïdors comercials. Els problemes relacionats amb el trànsit de vehicles al nostre terme municipal no s’esgota al centre de la vila, i s’estén per d’altres zones de la ciutat; aquest és el cas dels voltants de la fàbrica Hitecsa, situada al carrer Masia Torrents, i que pateix una seriosa manca de senyalitzacions de trànsit en una rotonda amb passos de vianants amb la pintura gairebé esborrada. La velocitat excessiva dels vehicles i l’absència de bandes sonores incrementen encara més la sensació de perillositat d’una zona on amb certa recurrència s’han enregistrat accidents de trànsit que ben segur es podrien haver evitat amb una senyalització adient. Des de la CUP, amb l’objectiu d’obrir la política a la ciutat i els seus habitants tot apostant pel debat i la transparència, creiem que aquest tipus d’iniciatives poden servir per mostrar negre sobre blanc quina és la nostra tasca interna com a grup municipal integrant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.