Aquest diumenge fixem l’Horitzó 2015

En aquesta Assemblea Popular Oberta es decidirà l’aposta estratègica de la CUP de Vilanova de cara a les eleccions municipals 2015.

Per tal de poder planificar amb la màxima antelació, la CUP està treballant des de fa mesos en l’estudi de les diverses vies a seguir per ser presents a les eleccions municipals amb la màxima força possible per representar una veritable alternativa al bipartidisme tradicional. Ja el passat mes d’abril, es van presentar a l’Assemblea les diverses vies possibles, i d’aquella assemblea en va sorgir una comissó que les ha estat treballant fins aquests dies. Una tasca que s’ha vist reflectida en un document estratègic que ha arribat als membres de l’assemblea en els darrers dies.

Aquest diumenge, la comissió presentarà les seves conclusions i les seves propostes, i serà el màxim òrgan decisori de la CUP la que les debatrà i votarà. Un cop escollida l’opció estratègica pel 2015, el següent punt de l’ordre del dia preveu la discussió i recollida d’idees a l’hora de portar a terme aquesta via, on tota la militància podrà aportar propostes. A més, es preveu que sigui quina sigui la decisió, d’aquesta assemblea en surti una comissió que tindrà la funció de coordinar la candidatura en tots aquells aspectes relacionats amb les eleccions municipals del 2015. 

L’assemblea serà aquest diumenge 30 de juny, a les 18h. al pati de l’Escola de Música de Vilanova.