Vilanova suspèn en reciclatge

Vilanova genera cada any 33.000 tones de residus municipals. Per fer-nos una idea del que representa, amb aquests residus podríem omplir dos estadis i mig de futbol

D’aquesta brossa només un 34% es recull en contenidors de vidre, paper, envasos i orgànica;  a la deixalleria o mitjançant el servei de recollida de mobles (és el que anomenem recollida selectiva). Si d’aquests residus descomptem els que no separem bé, resulta que només enviem a reciclatge un 27% de tots els residus que generem (segons dades oficials de l’Agència de Residus de Catalunya).

La resta (més d’un 70% de tota la brossa que fem, que llencem al contenidor gris, en papereres o al carrer) van a una planta de tractament i en la seva major part acaben a l’abocador.

Aquestes dades contrasten amb les d’altres pobles i ciutats catalans, com Matadepera, Tiana, Sant Sadurní d’Anoia o Manlleu, on es recicla més del 70% dels residus. Fins i tot ciutats més grans que la nostra, com Barcelona o Girona, tenen nivells de reciclatge més alts.

La situació també dista molt de l’objectiu de reciclatge del 50% que estableix la Comissió Europea per al 2020 (per assolir-lo, hauríem de doblar els resultats en només 4 anys).

D’altra banda, en els últims anys hem anat a pitjor. L’any 2010 recollíem selectivament un 44% dels residus, i ara només un 34%. Què ha passat?

Si mirem les dades en detall veiem com la baixada en reciclatge s’ha produït en gairebé totes les fraccions i només la recollida de vidre ha pujat una mica en els últims anys. És a dir, cada cop reciclem menys de tot.

Les conseqüències d’aquesta davallada en reciclatge no són només ambientals (malbaratem recursos, intensifiquem el canvi climàtic, etc.), sinó també econòmiques: més residus enviats a l’abocador representen més costos per a l’ajuntament i menys ingressos provinents del reciclatge. Cal tenir en compte que la recollida i tractament de brossa representa una de les partides més importants del pressupost municipal (només la recollida i neteja viària suposen un cost de vora 6 milions d’euros l’any, i el tractament de residus vora 2 milions).

El desembre de 2013 el ple de Vilanova va aprovar una moció presentada per la CUP per millorar els percentatges de reciclatge, reducció i reutilització de residus urbans.

Aquesta moció incloïa estudiar el canvi de model de recollida per passar a recollir la brossa porta a porta (a través d’aquest model s’aconsegueixen millors resultats), posar una deixalleria al centre de la ciutat, agrupar tota la informació sobre residus en una pàgina web àgil i didàctica, i fer una campanya per millorar el reciclatge, entre d’altres coses.

En aquests dos anys no s’ha instal·lat cap deixalleria al centre, no s’ha fet cap campanya de residus i la informació que dóna l’Ajuntament a través de la seva pàgina costa de trobar i no està orientada a sensibilitzar-nos sobre la necessitat de participar en el reciclatge.

És evident que cal fer alguna cosa per capgirar aquesta situació, i el govern no mostra senyals d’estar actuant. Per això al ple de desembre la CUP tornarà a presentar una moció per millorar la gestió dels residus a Vilanova. Entre d’altres coses, proposem que l’Ajuntament posi més informació a l’abast dels ciutadans (amb campanyes continuades i específiques) i creï més incentius per al reciclatge, que instal·li més contenidors per la recollida selectiva, que potenciï l’autocompostatge dels residus orgànics, i que a mig termini, en el nou contracte de recollida de brossa, s’incorpori la recollida porta a porta.

Demanem més proactivitat per part del govern en un tema tan cabdal com la gestió dels residus, i que les mocions aprovades pel ple es compleixin totalment (de la moció del 2013 només s’han dut a terme dues de les cinc accions aprovades). També animem a la participació per part de la ciutadania: millorar la gestió dels residus i avançar cap a la cultura del reciclatge és responsabilitat de tothom.
 

 

Grup de treball de Territori i Medi Ambient de la CUP de Vilanova

Proposem que l’Ajuntament posi més informació a l’abast dels ciutadans (amb campanyes continuades i específiques) i creï més incentius per al reciclatge, que instal·li més contenidors per la recollida selectiva, que potenciï l’autocompostatge dels residus orgànics, i que a mig termini, en el nou contracte de recollida de brossa, s’incorpori la recollida porta a porta.