“Cal una Audiència Pública sobre el servei de Rodalies i complir els mandats de les Assemblees Municipals Obertes”

La CUP de Vilanova i la Geltrú va preguntar al govern sociovergent el passat ple d’octubre sobre la data de la propera Assemblea Municipal Oberta (AMO) si és que tenien la intenció de convocar-ne. El govern va respondre que el primer trimestre de l’any 2016 seria una bona proposta i va emplaçar a l’oposició a triar conjuntament la data, ja que consideraven que abans de final d’any no hi havia prou temps.Des de l’aprovació de la moció de la CUP el maig del 2013, tan sols s’han celebrat dues AMOs, quan el compromís aprovat era el de celebrar-ne dues cada any.

Nou govern i nous incompliments

Els dos darrers governs municipals que s’han format a Vilanova i la Geltrú sempre han apel·lat a la transparència, a la voluntat de diàleg i participació, però sovint les paraules no han esdevingut fets. Un exemple és el compromís amb les Assemblees Municipals Obertes.

Creiem que cal un compromís ferm amb les AMOs com una eina més de tot un ventall de mesures i polítiques que han de servir per socialitzar les decisions i polítiques públiques i trencar els límits de la limitada democràcia representativa. En ple segle XXI hem de trobar i facilitar canals de participació política a la població, que siguin un punt transversal en les decisions i polítiques municipals. Com més participació, més legitimitat i garanties de presa de decisions compartides i democràtiques.Les Assemblees Municipals Obertes són un exemple per avançar cap a fórmules més participades i participatives de governar-nos, cap a un model de democràcia directa. Som conscients que es tracta d’una feina enorme, lenta, persistent i que requereix necessàriament enfortir la cultura de la participació.

En el marc d’aquesta reflexió, des de la CUP no trobem suficient convocar Assemblees Municipals Obertes, sinó que cal complir i executar les seves propostes. Aquesta és la clau: donar poder de decisió a la participació i satisfer els seus mandats. Si limitem la participació a la sessions informatives en desvirtuem el concepte. I precisament això és el que està passant. S’han convocat dues AMOs(novembre 2013 i maig 2014) de cara a la galeria i no s’han complert la majoria des seus acords. D’aquesta manera és impossible consolidar dinàmiques de participació i que la població les concebi com a eines útils i decisives.

L’Audiència Pública sobre el servei de Rodalies, en espera des de fa un any i mig

Un clar exemple dels incompliments i la dificultat de consolidar una cultura de la participació i la presa de decisions col·lectives és la no celebració d’una Audiència Pública sobre el servei de Rodalies, que va ser un dels mandats de la darrera Assemblea Municipal Oberta de maig de 2014. La CUP demana al govern la convocatòria d’una AMO abans que acabi l’any i que se celebri el més aviat possible l’Audiència Pública sobre el servei de Rodalies aprovada fa un any i mig. Les deficiències del servei de Rodalies,que utilitzen milers de vilanovines i vilanovines a diari, són un problema històric i quotidià que cal afrontar amb valentia, sumant amb la resta de municipis de la comarca, pressionant des de tots els fronts a la Generalitat i passant comptes davant la ciutadania de la feina feta. L’Audiència Pública ha de servir com un punt de partida per posar fil a l’agulla a la solució de la problemàtica continuada del servei de Rodalies, ha d’esdevenir un altaveu de la ciutadania perquè llisti tots els greuges i problemàtiques del servei i traslladi a l’Ajuntament la urgència i necessitat de trobar-hi solució.

Cal un compromís ferm amb les AMOs com una eina més de tot un ventall de mesures i polítiques que han de servir per socialitzar les decisions i polítiques públiques