Obert el procés de selecció de les persones alliberades de la CUP de Vilanova

Des de la CUP de Vilanova i la Geltrú s’ofereixen dos llocs de treball per treballar en el projecte d’aquesta candidatura municipalista que actualment compta amb 5 regidors a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Per optar a aquests llocs s’haurà d’enviar un currículum al mail vilanova@cup.cat o deixar-los presencialment a la barra de l’Ateneu de Vilanova (Plaça de les Casernes) de dilluns a dissabte de 19 a 21h. El termini de presentació dels candidats serà del 8 al 19 d’octubre ambdós inclosos.

Serà imprescindible que les persones que s’hi presentin comparteixin l’ideari polític de la candidatura i es valorarà la implicació anterior amb el projecte de la CUP o altres projectes similars a la ciutat.

Dedicació: 25 hores setmanals (prioritàriament al matí però hauran d’estar disponibles alguns dies a les tardes).

Sou: 897 €/mes (bruts amb 14 pagues)

Data d’inici: 1 de novembre del 2015

Temporalitat: 2 anys (en acabar aquests 2 anys podrà optar de nou a la feina fins a un màxim total de 4 anys)

Cada persona podrà optar a un dels dos llocs de treball o a ambdós. Aquest aspecte s’haurà d’assenyalar en la documentació que faci arribar.

 

A continuació es descriuen els dos llocs de treball:

 

ALLIBERAT DE COORDINACIÓ

La seva tasca principal és la de coordinar tota aquella tasca de la CUP de Vilanova i la Geltrú fora de la institució, treballar pel bon funcionament de tots els grups de treball de la CUP (excepte l’institucional) i assegurar una bona comunicació i difusió de tota la tasca de la CUP cap a l’exterior.

Tasques a realitzar

 • Coordinació del col·lectiu humà i grups: comissió permanent, institucional, grups de treball, comunicació...
 • Dinamitzar els grups i els seus responsables.
 • Contestar correus i demandes a la CUP (o derivar-ho cap a qui correspongui)
 • Dinamitzar la participació a la CUP (interna i ciutadana)
 • Relació amb la CUP nacional
 • Relació amb la territorial del Penedès-Anoia
 • Cercar formació requerida i contacte amb persones expertes
 • Assistència a les reunions de la comissió permanent de la CUP i de tots aquells grups de treball on se’l requereixi.
 • Coordinació d’actes i campanyes: xerrades, concerts, paradetes, debats, etc.
 • Coordinació de mobilitzacions: manifestacions, concentracions, etc.
 • Coordinació de la rebuda de la gent interessada a entrar a la CUP
 • Coordinació dels mecanismes de participació popular a l’acció de la CUP
 • Compra de material i tracte amb proveïdors
 • Comunicació de la candidatura: xarxes socials, pàgina web, tracte amb els mitjans, vídeos, fotografies, etc.
 • Coordinar les relacions amb col·lectius externs de la CUP.
 • Redacció de notícies i difusió general de la candidatura.
 • Disseny de materials i suports diversos.
 • Gestió de tràmits i permisos municipals

 

Es valoraran les següents aptituds:

 • Experiència en la coordinació de grups i en moviments socials i entitats.
 • Motivació en el projecte i relació anterior amb la CUP.
 • Empenta i capacitat d’engrescar i dinamitzar el grup.
 • Coneixement i experiència en el camp del disseny gràfic, creació de vídeos, confecció de pancartes...
 • Coneixements en informàtica a nivell d’usuari.
 • Experiència en la gestió de xarxes socials.
 • Coneixement del teixit social de la ciutat.
 • Es valorarà tenir carnet de conduir.
 • Suport a l’alliberat institucional quan es requereixi.

 

ALLIBERAT INSTITUCIONAL

La seva tasca principal és la de fer el seguiment i control de de tota la informació que es genera des de l’Ajuntament, fer la coordinació de la feina institucional de la CUP i de suport a la tasca dels regidors. Haurà de treballar des del despatx de la CUP a l’Ajuntament i haurà d’estar al cas de tot allò que es mou a l’Ajuntament, ja sigui mitjançant la informació pública o que ens faci arribar el govern, com a través de converses i reunions amb els treballadors municipals.

Tasques a realitzar

 • Suport legal i coordinació amb els serveis jurídics externs a la CUP de Vilanova.
 • Seguiment exhaustiu de l’acció de govern.
 • Seguiment de la documentació institucional: Juntes de Govern Local, decrets d’alcaldia i informació de les regidories
 • Demanar, gestionar, ordenar i emmagatzemar la informació.
 • Preparar documents interns pel grup d’institucional de la CUP.
 • Realització (si convé) i entrada al registre de tot tipus de documents institucionals que generi la CUP.
 • Entrar mocions, preguntes, demandes d’informació, etc.
 • Suport als regidors i regidores
 • Seguiment dels correus electrònics dels regidors.
 • Assistència als plens municipals
 • Assistència a les reunions del grup institucional de la CUP.
 • Cercar formació requerida i contacte amb persones expertes.
 • Recerca d’hemeroteca i bibliografia.
 • Gestió de l’agenda dels regidors/es.
 • Coordinació i gestió de trobades amb col·lectius (sindicats, AAVV, entitats, moviments socials, etc.).
 • Suport en la redacció de notes de premsa i relació amb la premsa
 • Gestió de les xarxes socials.
 • Suport a l’alliberat de coordinació quan es requereixi.

 

Es valoraran les següents aptituds:

 • Coneixements generals sobre el funcionament de l’administració municipal.
 • Nocions bàsiques de dret i economia.
 • Capacitat d’organització i de tractament de la informació.
 • Capacitat i experiència en comunicació a l’hora escriure notes de premsa i altres documents.
 • Coneixements en informàtica a nivell d’usuari.
 • Capacitat per una lectura ràpida i síntesi de la informació important.
 • Relació anterior amb el projecte de la CUP de Vilanova.

 

"Es valorarà la implicació anterior amb el projecte de la CUP o altres projectes similars a la ciutat."