Moció de la CUP per no pagar els lloguers a la policia nacional

Aquesta tarda es debatrà la moció de la CUP per acabar amb un cost per l'administració local de més de 20.000€

L’Ajuntament de Vilanova inclou any rere any en el seu pressupost les despeses de lloguer dels locals de la Policia Nacional espanyola a la ciutat. Atès que els cossos de seguretat estatals són responsabilitat del Ministerio del Interior, no té cap raó de ser que els vilanovines i les vilanovines, a través dels pressupostos, estiguin sufragant les seves despeses de lloguer. Deixant a banda la funció d’aquests cossos a la nostra ciutat, l’Ajuntament ja destina uns diners per les atribucions de seguretat ciutadana que exerceix la policia local, amb la qual cosa no té cap sentit que, cas que la seva presència sigui necessària, també recaigui en l’administració municipal el cost del lloguer de les dependències que ocupa la Policia Nacional.

Així mateix, davant la certesa que l’Ajuntament també inclou en el còmput global d’alguns contractes, com pot ser el de jardineria, el manteniment de les instal·lacions d’altres cossos de seguretat, fóra necessari de determinar exactament quin és l’import que aquesta mena de partides van a càrrec de l’Ajuntament. Aquest seria el primer pas per tal d’eliminar-les en un futur proper i revertir aquests recursos en altres partides més necessàries, a parer de la CUP, pel conjunt de la població.

El Ple Municipal decideix avui sobre el manteniment del pagament del lloguer de les dependències de la policia nacional a la vila