La majoria del Ple dóna suport a la immersió lingüística i rebutja la sentència del TSJC

La moció d’urgència de la CUP s’aprova amb l’únic vot contrari del PP

El passat divendres coneixíem la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que obligava a sis centres educatius del país a fer com a mínim el 25% de les classes en castellà en aquells centres on un sol alumne ho demanés. A més, un d’aquests centres on s’haurà de fer efectiva la sentència es troba a la nostra vila, i és el col•legi Sant Bonaventura, més conegut com els Franciscans.

Davant la gravetat d’aquest fet, la CUP va presentar una moció d’urgència per mostrar el rebuig frontal davant d’aquesta decisió. La regidora Marta Rius va presentar-la d’urgència i el Ple va acceptar debatre-la. En l’exposició de motius es va deixar ben clar que aquesta sentència és un veritable atemptat contra la immersió lingüística, un dels pilars fonamentals de cohesió de la societat catalana. Cal dir també, que a llengua castellana obté uns nivells de comprensió i de domini similars, o fins itot superiors als que trobem a l’Estat Espanyol. A més, tot el seguit d’atacs que es fan cap a l’Escola Pública no fan més que agreujar una situació que cada cop és més crítica.

La resta de grups municipals van donar ple suport a aquesta moció, excepte el PP, que si bé quan es va tractar el tema de l’avortament defensava el control de l’administració en qüestions d’aquest estil, en el cas de la llengua donava tota la importància a la llibertat de cada individu per escollir l’idioma en que vol ser educat. És el que té parlar de llibertats sense tenir-ne gaire nocions.

Llegeix aquí la moció en defensa de la immersió lingüística.