La reducció de les indemnitzacions extraordinàries als secretaris torna a Ple per fer-se complir

Ja a finals del 2013, la CUP va poder comprovar com la moció aprovada fa més d’un any no s’havia portat a la pràctica de manera real.

La moció presentada al Ple del novembre del 2012 demanava minimitzar els costos que suposava la tasca que els secretaris municipals feien en diverses societats, organismes i empreses municipals. Aquesta tasca rep una retribució extraordinària força quantiosa, i més encara si es té en compte que el sou d’aquests treballadors públics ja és un dels més elevats del consistori. Per tot això, l’objectiu era el de racionalitzar aquestes indemnitzacions, que en alguns casos poden arribar a superar el sou base d’un treballador de l’Ajuntament, sobretot en aquells treballadors dels serveis jurídics municipals que fan de secretaris en més d’un ens municipal.

L’aplicació dels acords en els que es va arribar va ser lenta, i en cap cas responia als objectius. L’únic que es va fer va ser equiparar les diferents indemnitzacions dels diversos ens municipals. A més, un cop fet el càlcul del nou cost vam descobrir com podia ser que mentre el govern parlava d’una reducció d’entre el 10 i el 25% els càlculs de la CUP donaven una reducció al voltant del 2%. La trampa del govern consistia en que ja consideraven la fusió entre ICVSAM i Neàpolis i contaven un secretari menys a retribuir, quan aquesta fusió encara no s’ha produït. Per tant, la única cosa que ha fet fins ara el govern per minimitzar aquesta despesa ha estat harmonitzar el que cobren els diferents secretaris mantenint la mateixa despesa, concretament, els secretaris ara cobren  uns 600€ al mes quan no hi ha reunions i uns 700 els mesos que si que n’hi hagi. 

La resposta del govern a aquesta nova moció no va ser receptiva, i després de veure com els seus propis números no s’ajustaven a l’aprovat van demanar poder tractar la qüestió en l’àmbit de les comissions, i en el cas que no es pugui arribar a cap acord la CUP tornarà a presentar la moció al Ple per adequar aquest fet a la situació d’ajustaments que l’Ajuntament aplica en gairebé tots els àmbits.